Cenník poskytovaných prác a služieb v rozsahu:

  • práce vo výškach manipulačnou plošinou
  • oprava komunikácií
  • odvoz fekálií
  • čistenie priestranstiev
  • doprava
  • zemné práce a nakladanie
  • vývoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi
  • pilčícke práce
  • štiepkovanie mulčovanie

Cenník a režim na osádzanie a umiestňovanie reklamných tabúl na stĺpy verejného osvetlenia v ochrannom pásme MPR  v meste banská Štiavnica (živnostenské oprávnenie >>>)

Cenník pre parkovanie v Meste Banská Štiavnica v roku 2019