Objednávky na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávky 2021 

Č.objednávkyObsah objednávky
210 001 Monitoring priesakových kvpalín a podzemných vôd_RNDr. Marián Skaviniak
210 002 Monitoring sadania telesa uzatvorenej skládky odpadu_MIŠÍK geod.kancel. s.r.o.
210 003 Monitoring skládk. plynu skládky_HGS hydrogeoserv. Potyš Z.RNDr.
210 004 Rozbor priesakových kvapalín na uzatvorenej skládke_EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
210 005 Servisné práce a dodanie náhr.dielov_Prvá dopravno-mechanizačná spol. s.r.o.
210 006 Nákup ochranných pracovných pomôcok_BOMS, spol. s.r.o.
210 007 Chemické čistenie_Togato trade, s.r.o.
210 008Mobilné WC_Johnny servis, s.r.o. 
210 009 Servisné práce a dodanie náhr.dielov_Hydraulické ruky s.r.o.
210 010 Stavebný materiál_STAVMAT Banská Štiavnica, s.r.o.
210 011 Materiál _ SIBAcol, s.r.o.
210 012 Miešaný betón_Čamaj Ján, s.r.o.
210 013Prezutie a oprava pneumatík_AutoMoto-Robo, s.r.o.
210 014 Nákup nádob podľa potreby_ MEVA-SK s.r.o.
210 015Školenia vodičov_AUTOŠKOLA Jozef Bosák
210 016 Oprava a údržba RP_Gimex Slovakia s.r.o.
210 017 Servisné práce a dodanie náhr.dielov_Kobit-SK s.r.o.
210 018 Servisné práce a dodanie náhr.dielov_TERASTROJ spol. s.r.o.
210 019 Školenie pracovníko v a revízie zdvýhacích zariadení_RESKOP s.r.o.
210 020 Revízia tlakových zariadení_Bátovský Ľubor, Ing.
210 021 Deratizácia priestorov_GELOS-Roman Slezák
210 022 Priemyselná posypová soľ_KABA International s.r.o.
210 023 Monitorovanie vozidiel_Commander Services s.r.o.
210 024Preprava voľne ložených plastov_Ján Majančík – REMATRANS
210 025Dotriedenie voľne ložených plastov_ Tenarry Slovakia s.r.o. 
210 026Farba na vodorovné dopravné značenie_Matadorfix s.r.o.
210 027Lišta valcovej kefy Kobit-SK s.r.o.
210 028Pracovné odevy Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
210 029Vrecia na separovaný zber MAT –  obaly, s.r.o.
210 030 Nože rez.stroja Demetra_Vosting, s.r.o.
210 031 Dopravné značenie_Značenie.sk,s.r.o.
210 032Dopravné značenie_Značenie.sk, s.r.o. 
210 033Dopravné značenie_Značenie.sk,s.r.o. 
210 034Dopravné značenie_Značenie.sk,s.r.o.
210 035Dopravné značenie_Značenie.sk,s.r.o. 
210 036Mobilné WC na letnú sezónu_Johnny Servis s.r.o. 
210 037Mazacia spojka_ALL- TRANS s.r.o. 
210 038Prečistenie rigolov_T.B.-MONT , s.r.o. 
210 039Preprava voľne ložených plastov_Ján Majančik – REMATRANS 
210 040Brúsený asfalt_Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol, s.r.o. 
210 041Výkop odvodňovacieho kanála_T.B.-MONT, s.r.o. 
210 042Preprava voľne ložených plastov_VOTIX, s.r.o. 
210 043Farba na vodorovné dopravné značenie_Matadorfix s.r.o. 
210 044Výškové práce_Ing. Roman Leontovyč PLANT REGENERA 
210 045Dopravné značenie_Značenie.sk, s.r.o.
210 046Frézovaný asfalt_BB reg. správa ciest a.s.
210 047Znalecké posudky_ZNALEX spol.s.r.o.
210 048Vrecia na ZKO_TRADE PACK s.r.o.
210 049Dopravné značenie_Značenie.sk,s.r.o.
210 050 Mobilné WC triatlon – Johnny servis ,s.r.o.