Výberové konanie


Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

  • Odborný zamestnanec na úseku stavebného úradu a právnych záležitostí na stavebnom úrade
  • Odborný zamestnanec na úseku osvedčovania listín a podpisov, organizovanie občianskych obradov a zastupovanie matrikárky
Odborný zamestnanec na úseku stavebného úradu a právnych záležitostí na stavebnom úrade
Formát Pdf
Stiahnuť
Odborný zamestnanec na úseku osvedčovania listín a podpisov, organizovanie občianskych obradov a zastupovanie matrikárky
Formát Pdf
Stiahnuť

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...