Výberové konanie


Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie riaditeľa /riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Materskej školy Ul.1.mája č.4 , Banská Štiavnica
Formát Pdf
Stiahnuť
Materskej školy Ul.Bratská č.9, Banská Štiavnica
Formát Pdf
Stiahnuť
Materskej školy Ul.Mierová č.2, Banská Štiavnica
Formát Pdf
Stiahnuť

Podobné články

19. apríla 2024
Listový festival – uzávierka súťaže

OZNAM Z MESTSKEJ KNIŽNICE Oznamujeme záujemcom literárno-výtvarnej súťaže Listový festival, ktorá sa...

19. apríla 2024
PODKROVIE PLNÉ POÉZIE v MsK- klube Rubigall

Srdečne pozývame milovníkov umenia na 1. z pripravovaných literárnych stretnutí so spoločným názvom...

18. apríla 2024
O pohár primátorky Banskej Štiavnice

Rybárske preteky dospelých „O pohár primátorky Banskej Štiavnice“ , ktoré sa budú konať v sobotu 11. mája 2024 na Počúvadlianskom jazere.

17. apríla 2024
Zápis a deň otvorených dverí MŠ Bratská

.