Články

6. apríla 2023
Informačné centrum mesta oznamuje

Oznamujeme obyvateľom a návštevníkom mesta, že Informačné centrum mesta Banská Štiavnica je znovu ot...

6. apríla 2023
Výjazdové rokovanie vlády SR v Banskej Štiavnici

Dňa 5. apríla 2023 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Vládny kabinet m...

4. apríla 2023
Dôležité upozornenie – Pomoc Ukrajine

Na stránke https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie sú zverejnené už aktualizované údaje a tie...

20. marca 2023
Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda. Človek ta...

14. februára 2023
Štatistický úrad informuje

Štatistický úrad SR informuje o zriadení webového sídla s vybranými údajmi zo Sčítania obyvateľov, d...

3. februára 2023
Odborná správa od certifikovaných arboristov ku drevinám navrhnutých na asanáciu v Hornej botanickej záhrade pri SOŠL v Banskej Štiavnici

Správa podrobne pojednáva o jednotlivých dôvodoch, ktoré viedli k asanácií drevín v mesiaci decembe...

28. novembra 2022
Fotoreportáž: Ustanovujúce MsZ

V stredu 23.11.2022 primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala ustanovujúce zasadnutie MsZ.

30. októbra 2022
Výsledky komunálnych volieb 2022

V priložených súboroch sú výsledky komunálnych  volieb 2022.

29. septembra 2022
Fotoreportáž: Slávnostné otvorenie atletického štadióna

Fotogaléria zo slávnostného otvorenia zrekonštruovaného atletického štadióna dňa 29. 9. 2022.

23. septembra 2022
Príspevok na obnovu rodinných domov

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci plánu obnovy poskytuje príspevok na obnovu rodinných domov.

14. septembra 2022
Bezplatné dlhové poradenstvo

7. septembra 2022
Obnovenie autobusového spojenia Banská Štiavnica – Bratislava.

Po spoločnej dohode primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej a zástupcov spolo...

6. septembra 2022
Manažment plánu lokality UNESCO.

Manažment plánu lokality UNESCO – váš názor na ochranu pamiatok a turistický ruch je dôleži...

1. júna 2022
Projekt „Európske kultúrne dedičstvo”.

Príležitosť pre zapojenie obyvateľov a sociálnu inklúziu (ECHOES)“ sa realizoval s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu...