Články

30. mája 2023
Návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Vážení občania, Mesto Banská Štiavnica má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023...

30. mája 2023
Informácie o komunálnom odpade za rok 2022

Na stránke https://odpady.banskastiavnica.sk/dokumenty-odpadoveho-hospodarstva-mesta/ boli ...

29. mája 2023
Fotoreportáž: Malý a Cestný beh Trate mládeže

Cestný a Malý beh Trate mládeže je športové podujatie, ktoré je venované deťom, mládeži a dospelým.

29. mája 2023
ERASMUS pre mladých podnikateľov

Využite príležitosť bezplatne vycestovať do zahraničia na platenú stáž do firmy podľa vlastného výbe...

18. mája 2023
Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku oc...

17. mája 2023
Aj takto prezentujeme a upevňujeme vzťah ku kultúrnym pamiatkam

Ďalšia nádherná NOVINKA u nás. VEŽA HORNÉHO KOSTOLA na KALVÁRII je vďaka novým bezpečnostným prvkom...

15. mája 2023
30 rokov v Zozname svetového dedičstva UNESCO: Záchrana, ochrana a verejný záujem

Banská Štiavnica si v roku 2023 pripomína 30. výročie zápisu mesta a technických pamiatok v jeho oko...

2. mája 2023
Aukčná výstava Modrá ako voda

Aukcia umeleckých diel na podporu požiarom postihnutej Štiavnici.

26. apríla 2023
OR PZ SR upozorňuje vodičov elektrických kolobežiek

V poslednej dobe sú elektrické kolobežky síce populárnym a obľúbeným, avšak aj nebezpečným trendom....

25. apríla 2023
Upozornenie pre obyvateľov Banskej Štiavnice, miestna časť BANKY

Na základe vykonaného rozboru vody v miestnej časti Banky, zo dňa 04.04.2023 vás upozorňujeme, že kv...

11. apríla 2023
Dobrovoľná zbierka

Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia MsZ č. 36/2023 zo dňa 24.3.2023 vyhlasuje dobrovoľnú zbi...

6. apríla 2023
Informačné centrum mesta oznamuje

Oznamujeme obyvateľom a návštevníkom mesta, že Informačné centrum mesta Banská Štiavnica je znovu ot...

6. apríla 2023
Výjazdové rokovanie vlády SR v Banskej Štiavnici

Dňa 5. apríla 2023 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Vládny kabinet m...

4. apríla 2023
Dôležité upozornenie – Pomoc Ukrajine

Na stránke https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie sú zverejnené už aktualizované údaje a tie...

27. marca 2023
Usmernenie k prijímaniu detí na výchovu a vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica na školský rok 2023/2024.

Na výchovu a  vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšeni...

20. marca 2023
Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda. Človek ta...

14. februára 2023
Štatistický úrad informuje

Štatistický úrad SR informuje o zriadení webového sídla s vybranými údajmi zo Sčítania obyvateľov, d...

3. februára 2023
Odborná správa od certifikovaných arboristov ku drevinám navrhnutých na asanáciu v Hornej botanickej záhrade pri SOŠL v Banskej Štiavnici

Správa podrobne pojednáva o jednotlivých dôvodoch, ktoré viedli k asanácií drevín v mesiaci decembe...

28. novembra 2022
Fotoreportáž: Ustanovujúce MsZ

V stredu 23.11.2022 primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala ustanovujúce zasadnutie MsZ.

30. októbra 2022
Výsledky komunálnych volieb 2022

V priložených súboroch sú výsledky komunálnych  volieb 2022.