Ocenenia mesta

Zoznam významných ocenení, certifikátov a uznaní
mesta Banská Štiavnica:

Mesto s predpokladom stabilného rozvoja – 2017

Európske mesto reformácie – 2017

Mesto s predpokladom stabilného rozvoja – 2016

Najkrajšia kniha a propagačný materiál – 2015

Osvedčenie o zápise nehmotného kultúrneho dedičstva:
Banskoštiavnický Salamander – 2013

Zápis mesta na Zoznam svetového dedičstva – 1993