A A A

Mestské podniky

DomovObčanMestské podniky

Podniky mesta Banská Štiavnica

MESTSKÉ LESY BANSKÁ ŠTIAVNICA, spol. s r.o. obchodná spoločnosť

BYTOVÁ SPRÁVA s.r.o. obchodná spoločnosť

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik Banská Štiavnica príspevková organizácia mesta