A A A

Poslanci mestského zastupiteľstva

DomovObčanPoslanci mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovania sú zásadne verejné.

I. volebný obvod

Ing. Marián Zimmermann

Ing. Marián Zimmermann

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Mikuláš Pál

Mgr. Mikuláš Pál

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Martin Macharik

Mgr. Martin Macharik

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

JUDr. Dušan Lukačko

JUDr. Dušan Lukačko

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Peter Ernek

Mgr. Peter Ernek

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ing. Ján Čamaj

Ing. Ján Čamaj

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

II. volebný obvod

JUDr. Gejza Volf

JUDr. Gejza Volf

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

Ing. Matej Michalský

Ing. Matej Michalský

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

Helena Koťová

Helena Koťová

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

Mgr. Milan Kabina

Mgr. Milan Kabina

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.2

Ľubomír Barák

Ľubomír Barák

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

RNDr. Pavel Bačík

RNDr. Pavel Bačík

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2

III. volebný obvod

Štefan Mičura

Štefan Mičura

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 3