Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

AKTUÁLNE VÝZVY

ROK 2017

Dátum zverejneniaPredmet obstarávania
07.03.2017Odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu                                                 
JED formulár
Súťažné podklady