Ochrana osobných údajov

Povinné informovanie v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00185213