A A A

Nadlimitné zákazky

DomovObčanSamosprávaTransparentná samosprávaVerejné obstarávanieNadlimitné zákazky

Mesto Banská Štiavnica je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.