Rok 2023

DátumPopisStav
04.08.2023Odstránenie následkov ničivého požiaru a rekonštrukcia objektu Szitnyayovský dom, Nám. Sv. Trojice 4, v Banskej Štiavnici (NKP) – projektová dokumentácia 1. a 2. etapaukončená
12.10.2023Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela v zmysle už spracovanej štúdie využitia objektu Plavárne – mestských kúpeľovaktuálna

Mesto Banská Štiavnica je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.