Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 a podľa § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020


ROK 2019


ROK 2018


ROK 2017


ROK 2016


ROK 2015


ROK 2014