A A A

Podlimitné zákazky

DomovObčanSamosprávaTransparentná samosprávaVerejné obstarávaniePodlimitné zákazky

Mesto Banská Štiavnica je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

ROK 2022

23.08.2022 Komplexná obnova radnice


ROK 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000 eur (podlimitné zákazky tovarov, služieb a stavebných prác bežne dostupných na trhu s využitím elektronického trhoviska)


Archív

Predmet obstarávania       DátumzverejneniaOznam§41§136StavCena v €Víťazný uchádzač
Nákup a dodanie dvoch osobných motorových vozidiel28.01.2014>>>>>> ukončená40 850,- €IMPA Bratislava, a.s., Bratislava
Lokálne odvodnenie na sídlisku Drieňová – ul. J.Straku, Banská Štiavnica10.02.2014>>> ukončená14 430,68s dphCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Banská Štiavnica
Oprava miestnych komunikácii, Banská Štiavnica03.03.2014>>> ukončenáPenumotrysk: 218,40 s dphObaľ.zmes:150,- s dphRENOVIA, s.r.o., Zvolen
Výrub a opílenie drevín na pozemkoch mesta Banská Štiavnica18.03.2014>>> ukončená1600,- (nie je platcom dph)Mateusz Bienek Arbor-jobs, Žarnovica
NN rozvádzače a elektroinštalácie,Frauenberg, Banská Štiavnica18.03.2014>>> ukončená6 391,99 s dphVladimír Drexler – MEBR, Št.Bane
Sanácie omietok a vymaľovanie,Frauenberg, Banská Štiavnica18.03.2014>>> ukončená6 600,- s dphSimKor, s.r.o., Banská Štiavnica
Dodanie kulisy, projektoru, Frauenberg, Banská Štiavnica28.03.2014>>> ukončená5 988,- €OPAL MULTIMEDIA, spol. s s.r.o., Železničiarska 12, Prešov
Dodanie mobiliáru, Frauenberg, Banská Štiavnica28.03.2014>>> ukončená6 953,88,Confer, s.r.o.B. Vystrica
Zhotovenie záznamov z rokovania MsZ v rokoch 2014 a 201513.04.2014>>> zrušené 
Úprava verejných priestranstiev – výsadba okrasných kvetín, krovín a drevín, Banská Štiavnica13.05.2014>>> ukončená3 580,- (nie je platca DPH)Ing. Miriam Húšťavová, Dr. Vl. Clementisa 2, Banská Štiavnica
Program hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica pre roky 2014 – 202021.05.2014>>> ukončená1 300,- (nie je platca DPH)doc.Ing. Štefan Hronec, PhD., P.O.Box 8, Banská Bystrica
Obnova objektu, Dom meštiansky, Sládkovičova ulica 1, Banská Štiavnica (Belházyovský dom)09.06.2014>>> zrušené
Obnova kaplnky sv. Anny, budova Radnice MsÚ, Radničné nám. 1, Banská Štiavnica09.06.2014>>> ukončená999 €Tradičný dom s.r.o.,B. Štiavnica
Obnova objektu, Dom meštiansky, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica17.06.2014>>> zrušené  
Predmet obstarávaniaDátumzverejnenaOznam§41§136StavCena v €Víťazný uchádzač
Digitalizácia kina Akademik v Banskej Štiavnici08.07.2013>>>>>>>>> ukončená 87.870,- Kinoservis s.r.o. Filmová 174 Zlín
3D mapping26.07.2013  >>> ukončená 1 547,- Mgr. art. Marek Galbavý
Rekonštrukcia ulice Krčméryho, Banská Štiavnica – I. etapa – vetva „A“ ZÚ KM 0,000 00 – KÚ KM 0,218 3405.08.2013>>>>>>>>>>>>>>>>>>ukončená 64.449,76 Renovia s.r.o. Zvolen
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objektoch mesta Banská Štiavnica19.09.2013>>>>>> ukončená 43,92 Ing Marian Zimmermann – MEBR, B.Štiavnica
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok pre zamestnancov mestského úradu v Banskej Štiavnici14.10.2013>>>>>>>>>>>>ukončená1,15 % nominálnej hodnoty poukážky Le Chegue Dejeuner,  s.r.o. Bratislava
Hlasová služba MsÚ Banská Štiavnica – prechod z ISDN na technológie VolP25.10.2013>>> ukončená 540,- GTS Slovakia,s.r.o. B.Bystrica
Nákup a dodanie dvoch osobných motorových vozidiel28.11.2013>>>>>> zrušená  
Kosenie, starostlivosť o zeleň verejných priestranstiev v meste Banská Štiavnica12.12.2013>>> ukončená 16 900,- Ľubomír Hegyi B.Štiavnica
Predmet obstarávaniaDátumzverejnenaOznam§41§136StavCena v €Víťazný uchádzač
Tvorba tlačených propagačných a informačných materiálov a videa
pre cestovný ruch v rámci projektu: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne.
 04.01.2012 >>>  zrušená  
Podpora tvorby podujatí pre cestovný ruch v rámci projektu:Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne. 04.01.2012 >>>  ukončená 59.400,- Kamil Fojtík, Bojník Klačno 402, Kalčno
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica03.02.2012 >>>  ukončená 149.997,60 O.S.V.O. comp, a.s Prešov
Tvorba tlačených propagačných a informačných materiálov a videa pre cestovný ruch v rámci projektu: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne01.03.2012 >>>  ukončená 33.360,- DOLIS s.r.o. Bratislava
Banská Štiavnica úprava verejných priestranstiev Ul. Akademická a Mierová od parcely č.3910 a časť Ulice J. Palárika05.04.2012 >>>  ukončené 2.040.390,- COMBIN Banská Štiavnica s.r.o. B. Štiavnica