Mesto Banská Štiavnica je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

ROK 2023

DátumPopisStav
14.04.2023Komplexná obnova budovy historickej radniceukončená
17.04.2023Dobudovanie športovej infraštruktúry – štadión v Banskej Štiavnicizrušená
24.07.2023Rímskokatolícky kostol Panny Márie Snežnej, Frauenbergský, ul. J.K. Hella č.1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 2487/1-3 – obnova šindľovej strechy a dobudovanie vežičkyzrušená
04.08.2023Dobudovanie športovej infraštruktúry – štadión v Banskej Štiavnici (2)ukončená
23.10.2023Rímskokatolícky kostol Panny Márie Snežnej, Frauenbergský, ul. J.K. Hella č.1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 2487/1-3 – obnova šindľovej strechy a dobudovanie vežičkyzrušená

ROK 2022

23.08.2022 Komplexná obnova radnice


ROK 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000 eur (podlimitné zákazky tovarov, služieb a stavebných prác bežne dostupných na trhu s využitím elektronického trhoviska)


Archív

Predmet obstarávania       Dátum zverejneniaOznamStavCena v €Víťazný uchádzač
Nákup a dodanie dvoch osobných motorových vozidiel28.01.2014>>>
>>>
ukončená40 850,- €IMPA Bratislava, a.s., Bratislava
Lokálne odvodnenie na sídlisku Drieňová – ul. J.Straku, Banská Štiavnica10.02.2014>>>ukončená14 430,68 s dphCOMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Banská Štiavnica
Oprava miestnych komunikácii, Banská Štiavnica03.03.2014>>>ukončenáPenumotrysk: 218,40 s dph Obaľ.zmes:150,- s dphRENOVIA, s.r.o., Zvolen
Výrub a opílenie drevín na pozemkoch mesta Banská Štiavnica18.03.2014>>>ukončená1600,- (nie je platcom dph)Mateusz Bienek Arbor-jobs, Žarnovica
NN rozvádzače a elektroinštalácie,Frauenberg, Banská Štiavnica18.03.2014>>>ukončená6 391,99 s dphVladimír Drexler – MEBR, Št.Bane
Sanácie omietok a vymaľovanie,Frauenberg, Banská Štiavnica18.03.2014>>>ukončená6 600,- s dphSimKor, s.r.o., Banská Štiavnica
Dodanie kulisy, projektoru, Frauenberg, Banská Štiavnica28.03.2014>>>ukončená5 988,- €OPAL MULTIMEDIA, spol. s s.r.o., Železničiarska 12, Prešov
Dodanie mobiliáru, Frauenberg, Banská Štiavnica28.03.2014>>>ukončená6 953,88Confer, s.r.o.B. Vystrica
Zhotovenie záznamov z rokovania MsZ v rokoch 2014 a 201513.04.2014>>>zrušené 
Úprava verejných priestranstiev – výsadba okrasných kvetín, krovín a drevín, Banská Štiavnica13.05.2014>>>ukončená3 580,- (nie je platca DPH)Ing. Miriam Húšťavová, Dr. Vl. Clementisa 2, Banská Štiavnica
Program hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica pre roky 2014 – 202021.05.2014>>>ukončená1 300,- (nie je platca DPH)doc.Ing. Štefan Hronec, PhD., P.O.Box 8, Banská Bystrica
Obnova objektu, Dom meštiansky, Sládkovičova ulica 1, Banská Štiavnica (Belházyovský dom)09.06.2014>>>zrušené
Obnova kaplnky sv. Anny, budova Radnice MsÚ, Radničné nám. 1, Banská Štiavnica09.06.2014>>>ukončená999 €Tradičný dom s.r.o.,B. Štiavnica
Obnova objektu, Dom meštiansky, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica17.06.2014>>>zrušené  

Predmet obstarávaniaDátum zverejneniaOznam§41
§136
StavCena v €Víťazný uchádzač
Digitalizácia kina Akademik v Banskej Štiavnici08.07.2013>>>
>>>
>>>
 ukončená 87.870,-Kinoservis s.r.o. Filmová 174 Zlín
3D mapping26.07.2013>>> ukončená 1 547,-Mgr. art. Marek Galbavý
Rekonštrukcia ulice Krčméryho, Banská Štiavnica – I. etapa – vetva „A“ ZÚ KM 0,000 00 – KÚ KM 0,218 3405.08.2013>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
ukončená 64.449,76Renovia s.r.o. Zvolen
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objektoch mesta Banská Štiavnica19.09.2013>>>
>>>
 ukončená 43,92Ing Marian Zimmermann – MEBR, B.Štiavnica
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok pre zamestnancov mestského úradu v Banskej Štiavnici14.10.2013>>>
>>>
>>>
>>>
ukončená1,15 % nominálnej hodnoty poukážkyLe Chegue Dejeuner,  s.r.o. Bratislava
Hlasová služba MsÚ Banská Štiavnica – prechod z ISDN na technológie VolP25.10.2013>>> ukončená 540,-GTS Slovakia,s.r.o. B.Bystrica
Nákup a dodanie dvoch osobných motorových vozidiel28.11.2013>>>
>>>
 zrušená  
Kosenie, starostlivosť o zeleň verejných priestranstiev v meste Banská Štiavnica12.12.2013>>> ukončená 16 900,-Ľubomír Hegyi B.Štiavnica

Predmet obstarávaniaDátum zverejneniaOznamStavCena v €Víťazný uchádzač
Tvorba tlačených propagačných a informačných materiálov a videa
pre cestovný ruch v rámci projektu: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne.
 04.01.2012 >>> zrušená  
Podpora tvorby podujatí pre cestovný ruch v rámci projektu:Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne. 04.01.2012 >>> ukončená 59.400,-Kamil Fojtík, Bojník Klačno 402, Kalčno
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica03.02.2012 >>> ukončená 149.997,60O.S.V.O. comp, a.s Prešov
Tvorba tlačených propagačných a informačných materiálov a videa pre cestovný ruch v rámci projektu: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne01.03.2012 >>> ukončená 33.360,-DOLIS s.r.o. Bratislava
Banská Štiavnica úprava verejných priestranstiev Ul. Akademická a Mierová od parcely č.3910 a časť Ulice J. Palárika05.04.2012 >>> ukončené 2.040.390,-COMBIN Banská Štiavnica s.r.o. B. Štiavnica