A A A

Oznámenie o uložení zásielky

DomovÚradná tabuľaOznámenie o uložení zásielky
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:24. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi,

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA: Miroslav Dulaj

 DÁTUM VYVESENIA OZNÁMENIA: 24.11.2022

že si môže prevziať v Klientskom centre, Námestie sv. Trojice 3, 969 24 Banská Štiavnica, počas úradných hodín MsÚ a v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa :  08.12.2022

  •  Úradnú zásielku .