A A A

Banská Štiavnica

Mesto svetového dedičstva

Čítaj viac

Vitajte
v Banskej Štiavnici

História banského mesta

Čítaj viac

Aktuality Čítaj viac

3. februára 2023

Odborná správa od certifikovaných arboristov ku drevinám navrhnutých na asanáciu v Hornej botanickej záhrade pri SOŠL v Banskej Štiavnici

Správa podrobne pojednáva o jednotlivých dôvodoch, ktoré viedli k asanácií drevín v mesiaci decembe…

Čítaj ďalej
1. februára 2023

Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia (netýka sa fyzických osôb- domácností)

Podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie o…

Čítaj ďalej
27. januára 2023

Zhasneme verejné osvetlenie

Mesto sa zapája do celoslovenského protestu.

Čítaj ďalej
24. januára 2023

Mestská knižnica ponúka

Mestská knižnica v Banskej Štiavnici ponúka na odpredaj za zostatkové ceny vyradené knihy. Zoznam po…

Čítaj ďalej
18. januára 2023

Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto Banská Štiavnica má v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách spracovaný Komunitn…

Čítaj ďalej
17. januára 2023

Daňové povinnosti občanov do 31.1.2023

Blíži sa koniec prvého mesiaca v roku 2023 a s ním aj prvý dôležitý termín pre splnenie si povinnost…

Čítaj ďalej
12. januára 2023

Zvýšenie ceny Štiavnických novín

Milí naši čitatelia! Prvé číslo, ktoré práve držíte v rukách v novom roku 2023 prechádza zásadnou zm…

Čítaj ďalej
28. novembra 2022

Fotoreportáž: Ustanovujúce MsZ

V stredu 23.11.2022 primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala ustanovujúce zasadnutie MsZ.

Čítaj ďalej
18. novembra 2022

Zverejnenie návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a…

Čítaj ďalej

Najbližšie podujatia Čítaj viac

Stiahnite si aplikáciu mesta do svojho mobilu

Mesto na dosah ruky