A A A

Články

DomovČlánky
17. mája 2023

Aj takto prezentujeme a upevňujeme vzťah ku kultúrnym pamiatkam

Ďalšia nádherná NOVINKA u nás. VEŽA HORNÉHO KOSTOLA na KALVÁRII je vďaka novým bezpečnostným prvkom...

Čítaj ďalej
15. mája 2023

30 rokov v Zozname svetového dedičstva UNESCO: Záchrana, ochrana a verejný záujem

Banská Štiavnica si v roku 2023 pripomína 30. výročie zápisu mesta a technických pamiatok v jeho oko...

Čítaj ďalej
11. mája 2023

Vyzvi srdce k pohybu

Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002...

Čítaj ďalej
2. mája 2023

Aukčná výstava Modrá ako voda

Aukcia umeleckých diel na podporu požiarom postihnutej Štiavnici.

Čítaj ďalej
26. apríla 2023

OR PZ SR upozorňuje vodičov elektrických kolobežiek

V poslednej dobe sú elektrické kolobežky síce populárnym a obľúbeným, avšak aj nebezpečným trendom....

Čítaj ďalej
25. apríla 2023

Upozornenie pre obyvateľov Banskej Štiavnice, miestna časť BANKY

Na základe vykonaného rozboru vody v miestnej časti Banky, zo dňa 04.04.2023 vás upozorňujeme, že kv...

Čítaj ďalej
18. apríla 2023

Návrh nových sadových úprav.

Aj tento rok Mesto pokračuje v starostlivosti o existujúcu verejnú zeleň a samozrejme v riešení a úp...

Čítaj ďalej
11. apríla 2023

Dobrovoľná zbierka

Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia MsZ č. 36/2023 zo dňa 24.3.2023 vyhlasuje dobrovoľnú zbi...

Čítaj ďalej
6. apríla 2023

Informačné centrum mesta oznamuje

Oznamujeme obyvateľom a návštevníkom mesta, že Informačné centrum mesta Banská Štiavnica je znovu ot...

Čítaj ďalej
6. apríla 2023

Výjazdové rokovanie vlády SR v Banskej Štiavnici

Dňa 5. apríla 2023 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Vládny kabinet m...

Čítaj ďalej
4. apríla 2023

Dôležité upozornenie – Pomoc Ukrajine

Na stránke https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie sú zverejnené už aktualizované údaje a tie...

Čítaj ďalej
27. marca 2023

Usmernenie k prijímaniu detí na výchovu a vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica na školský rok 2023/2024.

Na výchovu a  vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšeni...

Čítaj ďalej
24. marca 2023

Odvolanie mimoriadnej situácie

Primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková odvoláva dňa 24. 3. 2023 o 13:00 hod. mimor...

Čítaj ďalej
21. marca 2023

Oznam

Oznamujeme obyvateľom a návštevníkom mesta, že Radničné námestie a pravá strana Námestia sv. Trojice...

Čítaj ďalej
20. marca 2023

Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda. Človek ta...

Čítaj ďalej
14. februára 2023

Štatistický úrad informuje

Štatistický úrad SR informuje o zriadení webového sídla s vybranými údajmi zo Sčítania obyvateľov, d...

Čítaj ďalej
3. februára 2023

Odborná správa od certifikovaných arboristov ku drevinám navrhnutých na asanáciu v Hornej botanickej záhrade pri SOŠL v Banskej Štiavnici

Správa podrobne pojednáva o jednotlivých dôvodoch, ktoré viedli k asanácií drevín v mesiaci decembe...

Čítaj ďalej
28. novembra 2022

Fotoreportáž: Ustanovujúce MsZ

V stredu 23.11.2022 primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zvolala ustanovujúce zasadnutie MsZ.

Čítaj ďalej
16. novembra 2022

Pomoc UA

ÚPSVR Banská Štiavnica bol požiadaný o pomoc pri informovaní, že UNHCR a UNICEF v spolupráci so slov...

Čítaj ďalej