—————————————————————————————–

Žiadame občanov na ul. SNP, aby plasty dávali do vriec. Ďakujeme

—————————————————————————————-

Otváracie hodiny zberného dvora:

  •    pondelok:  6:00 – 15:00
  •    utorok:       6:00 – 15:00
  •    streda:       6:00 – 16:00
  •    štvrtok:      6:00 – 15:00
  •    piatok:        6:00 – 15:00
  •    sobota:       8:00 – 12:00
  •    nedeľa:       zatvorené

Počas štátnych sviatkov zatvorené.

—————————————————————————————————

Od 13.03.2023 sú WC BILLA otvorené:
PO-PIA : 08.00-14.30 hod.

—————————————————————————————————-
Ponukové konanie na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Technických služieb, mestský podnik Banská Štiavnica 

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica na základe Uznesenia č. 126/2020 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 14.10.2020 vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj  prebytočného hnuteľného majetku mesta (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení) a to na vozidlá v prílohe tohto dokumentu.

Záujemcovia si v prípade potreby môžu predmetný majetok obhliadnuť v areáli Technických služieb, mestský podnik Banská Štiavnica na ulici E. M .Šoltésovej 1, len po predchádzajúcom telefonickom kontakte.

________________________________________________________________________________________

Požiadavky a pripomienky na výkon zimnej a letnej údržby je možné realizovať
prostredníctvom telefónnych čísiel:

0908 272 630 – dispečing

0905 491 034 –  miestne komunikácie – ručné čistenie ( str. č. 2 )

0905 262 058  – dopravno – mechanizačné stredisko ( str. č.1 )

692 22 44, 0905 682 279 –  riaditeľI N F O R M Á C I EI N F O R M Á C I E

Do VKK patrí len objemný odpad (20 03 07), čo je komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do štandardných zberných nádob, napríklad nepotrebný nábytok, staré matrace, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.

Do VKK na objemný odpad nepatria druhotné suroviny (železný šrot, papier, sklo, plasty), nebezpečný odpad a elektroodpad (farby, domáca chémia, chladničky, pračky, televízory, počítače, telefóny, batérie, žiarivky,…) biologicky rozložiteľný komunálny odpad (zvyšky potravín, tráva, konáre, lístie) a ani stavebný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné priniesť na Zberný dvor ul. Antolská 46, Banská Štiavnica v čase:

pondelok – piatok: 06:00 – 18:00 a sobota: 08:00 – 12:00.