A A A

Objednávky

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyO spoločnostiObjednávky

Objednávky na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam objednávok 2023 ( 01/2023 – 08/2023)

Archív: