Objednávky na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Archív:

Zoznam objednávok 2024

Zoznam objednávok 2023

Zoznam objednávok 2022