Cenník poskytovaných prác a služieb v rozsahu:

  • práce vo výškach manipulačnou plošinou
  • oprava komunikácií
  • odvoz fekálií
  • čistenie priestranstiev
  • doprava
  • zemné práce a nakladanie
  • vývoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi
  • pilčícke práce
  • štiepkovanie mulčovanie

Cenník a režim na osádzanie a umiestňovanie reklamných tabúľ na stĺpy verejného osvetlenia v ochrannom pásme MPR  v Meste Banská Štiavnica (živnostenské oprávnenie >>>)

Ceny kontajnerov a nádob na odpad:

litre                    druh nádoby         cena s   DPH             cena bez DPH         
110 pozinkovaná65,00 EUR54,17 EUR
120 plastová37,20 EUR31,00 EUR
240 plastová51,60 EUR43,00 EUR
1 100 plastová322,80 EUR269,00 EUR
120 bio nádoba s roštom plastová   62,40 EUR52,00 EUR
240 bio nádoba s roštom plastová80,40 EUR67,00 EUR
1 100repasovaná150,00 EUR125,00 EUR