A A A

Poslanci mestského zastupiteľstva

DomovObčanSamosprávaPoslanci mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica je zastupiteľský zbor mesta zložený z 12 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovania sú zásadne verejné.

I. volebný obvod

Mgr. Viera Göndöčová

Mgr. Viera Göndöčová

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Miroslava Majerská

Miroslava Majerská

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ing. Mgr. Ján Krátky

Ing. Mgr. Ján Krátky

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Lukáš Pellegrini

Mgr. Lukáš Pellegrini

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Mikuláš Pál

Mgr. Mikuláš Pál

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Martin Macharik

Mgr. Martin Macharik

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Štefan Mičura

Štefan Mičura

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

JUDr. Dušan Lukačko

JUDr. Dušan Lukačko

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Helena Koťová

Helena Koťová

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Mgr. Peter Ernek

Mgr. Peter Ernek

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Ľubomír Barák

Ľubomír Barák

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

RNDr. Pavel Bačík

RNDr. Pavel Bačík

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1

Oznámenia verejných funkcionárov:

rok 2019
formát pdf
Stiahnuť
rok 2020
formát zip
Stiahnuť
rok 2021
formát zip
Stiahnuť