A A A

Komisie pri mestskom zastupiteľstve

DomovObčanSamosprávaKomisie pri mestskom zastupiteľstve

Komisia cestovného ruchu a kultúry

Členovia komisie

volebné obdobie 2018-2022

 

Predseda: JUDr. Dušan Lukačko

Podpredseda: Ing. Matej Michalský

Členovia: Mgr. Peter Ernek, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Bc. Michal Babiak, Mgr. Juraj Magda, Ing. Štefan Filip

Zapisovateľka: RNDr. Zuzana Šušková

 

Zápisnice z rokovania

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

 


ARCHÍV

 

Zápisnice z rokovania:

volebné obdobie 2014-2018 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

 

volebné obdobie 2010-2014 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Komisia ekonomická

Členovia komisie

volebné obdobie 2018-2022

 

Predseda: RNDr. Pavel Bačík

Podpredseda: Mgr. Mikuláš Pál

Členovia: Ing. Ján Čamaj, Ing. Igor Demian, Dušan Štrbák, Ing. Matúš Turányi, Ing. Miroslav Belovický

Zapisovateľka: Ing. Vladimíra Staňová

 

Zápisnice z rokovania: 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

 


ARCHÍV

 

volebné obdobie 2014-2018

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Komisia výstavby a životného prostredia

Členovia komisie

volebné obdobie 2018-2022

 

Predseda: Mgr. Martin Macharik

Podpredseda: Ing. Marian Zimmermann

Členovia: Ing. Ján Čamaj, Ing. Zuzana Mojičková, Jakub Jarábek, Ing. Milan Klak, Ing. Miloš Janovský

Zapisovateľka: Natália Martykánová

 

Zápisnice z rokovania:

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

ARCHÍV

 

Zápisnice z rokovania:

volebné obdobie 2014-2018 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Zápisnice z rokovania:

volebné obdobie 2010-2014

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou

Členovia komisie

volebné obdobie 2018-2022

 

Predseda: Mgr. Mikuláš Pál

Podredseda: Ing. Marian Zimmermann

Členovia: RNDr. Pavel Bačík, Mgr. Lenka Švecová, Mgr. Radovan Blaho, Mgr. Miroslava Gregušová, PaedDr. Mária Moravčíková

Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková

 

Zápisnice z rokovania:

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

 


ARCHÍV

 

Zápisnice z rokovania:

volebné obdobie 2014-2018

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

 

Zápisnice z rokovania:

volebné obdobie 2010-2014

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Komisia športu

Členovia komisie

volebné obdobie 2018-2022

 

Predseda: Ľubomír Barák

Podpredseda: JUDr. Dušan Lukačko

Členovia: Štefan Mičura, Mgr. Karol Palášthy, PaedDr. Róbert Petro, Monika Maruniaková

Zapisovateľ: Ing. Peter Sliacky

Zápisnice z rokovania:

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva

Členovia komisie

volebné obdobie 2018 – 2022

 

Predseda komisie: Helena Koťová

Podpredseda komisie: Ľubomír Barák

Členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Milan Kabina, Štefan Mičura, Ing. Peter Zorvan, Phd.

Zapisovateľka:

 

Zápisnice z rokovania: 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

 


ARCHÍV

 

Zápisnice z rokovania:

volebné obdobie 2014 – 2018

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

 

Zápisnice z rokovania:

volebné obdobie 2010 – 2014

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Komisia pre pamätihodnosti mesta

Členovia komisie

 

Predseda: Ing. Marian Zimmermann

Členovia: PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Mária Čelková, Ing. arch. Katarína Vošková, PhD., Mgr. Adriana Matejková, PhD., Mgr. Andrea Gregová, Miroslav Peťko, Mgr. Peter Chytil – administrátor

 

Zápisnice z rokovania:

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

 


ARCHÍV

 

volebné obdobia 2014 – 2018

Rok 2017 Rok 2018