Komisie pri mestskom zastupiteľstve

Členovia komisie

volebné obdobie 2022-2026

Predseda: RNDr. Pavel Bačík
Podpredseda: Mgr. Mikuláš Pál
Členovia: Ing. Mgr. Ján Krátky, Mgr. Viktória Majer, Ing. Matúš Turányi
Zapisovateľka: Ing. Vladimíra Staňová

Zápisnice z rokovania: 

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026
08.02.2023
08.06.2023
12.10.2023
28.11.2023
04.12.2024

 


ARCHÍV

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Členovia komisie

volebné obdobie 2022-2026

Predseda: Štefan Mičura
Podpredseda: Mgr. Ing. Ján Krátky
Členovia: RNDr. Pavel Bačík, Mgr. Viera Bačíková, Mgr. Renáta Holičková, Mgr. Slávka Knoppová
Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková

Zápisnice z rokovania:

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026
08.02.2023
08.06.2023
12.10.2023
28.11.2023
14.02.2024

 


ARCHÍV

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Členovia komisie

volebné obdobie 2022-2026

Predseda: Ľubomír Barák
Podpredseda: Mgr. Lukáš Pellegrini
Členovia: PaedDr. Róbert Petro, Monika Maruniaková, Mgr. Mária Petrová, Mgr. Zuzana Denková,  Mgr. Ján Kružlic
Zapisovateľka: RNDr. Viktória Michalská

Zápisnice z rokovania:

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026
16.01.2023
07.02.2023
06.03.2023
17.04.2023
08.06.2023
07.08.2023
12.10.2023
28.11.2023
14.02.2024
08.04.2024

 


ARCHÍV

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Členovia komisie

volebné obdobie 2022 – 2026

Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Miroslava Majerská
Členovia: Ing. Peter Zorvan, Ing. Miroslava Bernáthová, MUDr. Marián Streško, Mgr. Emília Jányová Lopušníková
Zapisovateľka: Bc. Vladimíra Lempochnerová

Zápisnice z rokovania: 

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026
08.02.2023
04.04.2023
06.06.2023
02.08.2023
11.10.2023
22.11.2023
13.02.2024
15.04.2024

 


ARCHÍV

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

 

Zápisnice z rokovania:

volebné obdobie 2010 – 2014

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Členovia komisie

volebné obdobie 2022 – 2026

Predseda: Mgr. Viera Göndöčová
Členovia: PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Mária Čelková, Mgr. Adriana Matejková, PhD.,Mgr.  Andrea Gregová, Miroslav Peťko
Člen – administrátor: Mgr. Peter Chytil

Zápisnice z rokovania:

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026
30.05.2023
30.11.2023

 


ARCHÍV

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

 

Rok 2017 Rok 2018

Členovia komisie

volebné obdobie 2022-2026

Predseda: Mgr. Martin Macharik
Podpredseda: Mgr. Peter Ernek
Členovia: Jozef Bartko, Mgr. Mikuláš Pál, Ľubomír Barák, Ing. Matej Michalský
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Benediktyová

Zápisnice z rokovania:

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026
12.01.2023
23.03.2023
14.06.2023
09.10.2023
26.01.2024

Členovia komisie

volebné obdobie 2022-2026

Predseda: Mgr. Peter Ernek
Členovia: Ľubomír Barák, JUDr. Dušan Lukačko, RNDr. Pavol Bačík

Zápisnice z rokovania:

Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026

KOMISIA CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY

Členovia komisie

volebné obdobie 2018-2022

Predseda: JUDr. Dušan Lukačko
Podpredseda: Ing. Matej Michalský
Členovia: Mgr. Peter Ernek, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Bc. Michal Babiak, Mgr. Juraj Magda, Ing. Štefan Filip
Zapisovateľka: RNDr. Zuzana Šušková

Zápisnice z rokovania

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

volebné obdobie 2014-2018 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

volebné obdobie 2010-2014 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014