A A A

Primátorka mesta

DomovObčanSamosprávaPrimátorka mesta

Primátor mesta je volený na funkčné obdobie štyroch rokov. Je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívno – právnych vzťahoch je správnym orgánom. Sídli v historickej radnici mesta Banská Štiavnica na Radničnom námestí.