Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                            Obsah zmluvy                      
27.01.20201/2020Zmluva na zber odpadu_BlackM
29.01.20202/2020Poistná zmluva_poistenie majetku_Komunálna poisťovňa
29.01.20203/2020Dodatok k Zmluve o poskytovní služieb_Orange
29.01.20204/2020Zmluva na zber odpadu_COMEX
29.01.20205/2020Zmluva na zber odpadu_Penzion Kachelman
29.01.20206/2020Zmluva na zber odpadu_Rotex
29.01.20207/2020Zmluva na zber odpadu_GIZKA
29.01.20208/2020Zmluva na zber odpadu_KAMI
31.01.20209/2020Kúpna zmluva_nafta
31.01.202010/2020Zmluva na zber odpadu_SOŠ lesnícka
31.01.202011/2020Zmluva na zber odpadu_HGM
31.01.202012/2020Zmluva na zber odpadu_RP Domácnosť
31.01.202013/2020Zmluva na zber odpadu_Hotel Salamander
31.01.202014/2020Zmluva na zber odpadu_Kalvársky fond
31.01.202015/2020Zmluva na zber odpadu_Rešt.Pod Kalváriou
31.01.202016/2020Zmluva na zber odpadu_Rešt.Monarchia
31.01.202017/2020Zmluva na zber odpadu_Kvetinárstvo
03.02.202018/2020Zmluva na zber odpadu_Elektro M.T.
03.02.202019/2020Zmluva na zber odpadu_ZERKO
03.02.202020/2020Zmluva na zber odpadu_TROTUART
03.02.202021/2020Zmluva na zber odpadu_Čajovňa Klopačka
06.02.202022/2020Zmluva na zber odpadu_Arpád Pál
06.02.202023/2020Zmluva na zber odpadu_Teta Drogéria
06.02.202024/2020Zmluva na zber odpadu_Lekáreň Helios
06.02.202025/2020Zmluva na zber odpadu_MCNet.SK
10.02.202026/2020Zmluva na zber odpadu_Divná Pani
11.02.202027/2020Zmluva na zber odpadu_LN Trade
11.02.202028/2020Zmluva na zber odpadu_Klaril
11.02.202029/2020Zmluva na zber odpadu_Slovenské parkety
11.02.202030/2020Zmluva na zber odpadu_Brands(BAPIX)
11.02.202031/2020Zmluva na zber odpadu_TROTUAR Café
13.02.202032/2020Zmluva na zber odpadu_The Holsters Company
17.02.202033/2020Zmluva na zber odpadu_Svet zdravia a.s.
17.02.202034/2020Zmluva o sprostredkovaní služieb_MO SR Močiar
17.02.202035/2020Zmluva na zber odpadu_Tanad Sport
17.02.202036/2020Zmluva na zber odpadu_Slovnaft
17.02.202037/2020Dodatok č.3 k Zmluve o poskyt.služieb_ENVIROPOL SK
21.02.202038/2020Zmluva na zber odpadu_KšP s.r.o.
21.02.202039/2020Zmluva o spracúvaní osobných údajov_RESKOP
21.02.202040/2020Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve_T a M trans spedition s.r.o.
25.02.202041/2020Zmluva na zber odpadu_BRANTNER
02.03.202042/2020Kúpna zmluva_T a M trans spedition s.r.o.
02.03.202043/2020Zmluva na zber odpadu_Hotel Bristol
02.03.202044/2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb_Orange
02.03.202045/2020Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb_Orange
02.03.202046/2020Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí FP z MŽP SR
03.03.202047/2020Zmluva o prevádzkovaní parkovacích miest_parkovisko Dolná
03.03.202048/2020Zmluva na zber odpadu_Ravafol
05.03.202049/2020Rámcová zmluva o spracovní vrakov áut_ŽP EKO QELET
10.03.202050/2020Zmluva na zber odpadu_Penzión Kremenisko
11.03.202051/2020Zmluva na zber odpadu_TERNO
12.03.202052/2020Zmluva o dodávke plynu_SPP
20.03.202053/2020Zmluva na zber odpadu_Letkovičová
24.03.202054/2020Dohoda o poskytovaní služieb_MEBR
03.04.202055/2020Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 0558/07 Obec Žibritov
07.04.202056/2020Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 0225/08 Obec Močiar
09.04.202057/2020Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 0517/2012 Obec Svätý Anton
09.04.202058/2020Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 0266/07 Obec Počúvadlo
09.04.202059/2020Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 0227/08 Obec Kozelník
09.04.202060/2020Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 0385/07 Obec B.Studenec
09.04.202061/2020Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 0324/19 Obec Baďan 
09.04.202062/2020Dodatok č.1k Zmluve o dielo č. 0139/19 Obec Beluj
09.04.202063/2020Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 0160/19 Obec Prenčov
21.04.202064/2020kúpna Zmluva_T a M trans spedition, s.r.o.
21.04.202065/2020Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 0380/2019 Obec Podhorie
21.04.202066/2020Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 0691/07 Obec Ilija
29.04.202067/2020Zmluva o dielo na zber,prepravu a zneškod.odpadov_Obec B.Belá
30.04.202068/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_COBURG SK, s.r.o.
05.05.202069/2020Dodatok č.1 k Zmluve na zber vytr. odpadu_TERNO
06.05.202070/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_SIBAcol, s.r.o.
06.05.202071/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_SVETRO, s.r.o.
22.05.202072/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_Nábytok Mudrák s.r.o.
22.05.202073/2020Zmluva na zber vytriedného odpadu_BS Rent, s.r.o.
22.05.202074/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_PIERCOM, s.r.o.
27.05.202075/2020Zmluva o prenájme stĺpov VO_VEGO MARKETING s.r.o.
27.05.202076/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_Cukrkandel , Stanislav Vančo
03.06.202077/2020Zmluva o prenájme stĺpov VO_DISTAHO s.r.o.
03.06.202078/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_New Food, s.r.o.
05.06.202079/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_TIDLY SLOVAKIA, a.s.
02.07.202080/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_Mister Croissant, s.r.o.
02.07.202081/2020Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzkovaní Zberného dvora_MsÚ BS
02.07.202082/2020Výpoveď Zmluvy o dielo na zber ZKO z r. 2019_OÚ Prenčov 
13.07.202083/2020Dohoda o ukončení dohody o nájme miesta na umiest.technológie_SHA
13.07.202084/2020Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o spracovaní odpadov_ŽP EKO QELET a.s.
22.07.202085/2020kúpna Zmluva_Fuel Traders Corporation s.r.o.
22.07.202086/2020kúpna Zmluva_UP Slovensko, s.r.o.
30.07.202087/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_Minerály florens
10.08.202088/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_Nebo nad Štiavnicou-Ľ. Holtan
10.08.202089/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_SLTL, s.r.o. – Pizzeria UV
19.08.202090/2020Dohoda o používaní záhradného traktora_ FK SITNO BŠ
08.09.202091/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_MB+, s.r.o. – Zelený dom 
08.09.202092/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_Zámočníctvo Ruckschloss
21.09.202093/2020Zmluva o poskytovaní služby_Omega – B., spol. s.r.o.
21.09.202094/2020Zmluva o dodávke softvérových produktov_INISOFT s.r.o.
13.10.202095/2020Zmluva o dielo_oprava ZD po požiari_REKONBAU s.r.o.
13.10.202096/2020Zmluva na odber odpadov_VERÓNY OaS s.r.o
13.10.202097/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_Tidly security, s.r.o.
27.10.202098/2020Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č.0517/2012_Svätý Anton
07.11.202099/2020kúpna Zmluva – soľ_KABA international s.r.o. 
08.12.2020100/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_DM Build, s.r.o.
08.12.2020101/2020Dodatok č.1 k zmluve na zber vytr.odpadu_MB+,s.r.o. (Zelený dom)
08.12.2020102/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_FALCO SK,s.r.o.
08.12.2020103/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu_Zuzana Hesounová – Kvetonárstvo
08.12.2020104/2020Kúpno-predajná zmluva_Michal Jaššák(škoda 706 MTSP 24 NK)
08.12.2020105/2020Kúpno-predajná zmluva_Michal Jaššák (LIAZ FZ 13.18)
08.12.2020106/2020Kúpno-predajná zmluva_Michal Jaššák (Avia A 30K)
08.12.2020107/2020Kúpno-predajná zmluva_Michal Jaššák (Avia 30 MP 13)
08.12.2020108/2020Kúpno-predajná zmluva_Michal Jaššák (škoda 706 MTS 24R)
08.12.2020109/2020Kúpno-predajná zmluva_Marián Horváth (PRAGA V3S fek 3,5 ,fekálna cisterna)
08.12.2020110/2020Kúpno-predajná zmluva_Marián Horváth ( ZETOR 8045)
08.12.2020111/2020Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202029678-Z- Technické služby – Žiar nad Hronom a.s. 
08.12.2020112/2020Kúpna zmluva č. Z202029644-Z_T a M trans spedition, s.r.o.
23.12.2020113/2020Dohoda o poskytovaní služieb_Erik Bari
23.12.2020114/2020Kúpno-predajná zmluva_AGROCOM s.r.o.(BS 618 YB -úžitkové vozidlo nad 12 000 kg)
23.12.2020115/2020Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 0324/19- Obec Baďan
23.12.2020116/2020Zmluva o pripojení zariadenia – SSE – VO ul. Akademická č. zmluvy 4300040662
23.12.2020117/2020Kúpno – predajná zmluva – Peter Červenák ( AVIA A21T – BS 902 AO)
23.12.2020118/2020Zmluva na zber vytriedeného odpadu – Tália BS, s.r.o.
23.12.2020119/2020Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve – ŽP EKOQELET a.s.
23.12.2020120/2020 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 0266/07 – Obec Počúvadlo
23.12.2020121/2020Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 0139/19 – Obec Beluj
28.12.2020122/2020Dodatok č. 1 k Zmluve č.19/2016/06 – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
28.12.2020123/2021Kúpna zmluva č.Z202032688_Z-KSR Kameňolomy SR , s.r.o.