Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                            Obsah zmluvy                      
02.01.201701/2017Zmluva o dodávke plynu (SPP, a. s.)
03.01.201702/2017Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov(Obec Prenčov)
05.01.201703/2017Dodatok č. 19 (ŽP EKO QELET a. s. )
16.01.201704/2017Zmluva o pripojení do dátovej siete (MCNET.SK, s. r. o.)
01.02.201705/2017Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere elektroodpadu (AVE Východ s. r. o.)
02.02.201706/2017Komunálna poisťovňa (Poistenie traktor)
10.02.201707/2017Zmluva o poskytnutí služby (Ministerstvo obrany SR)
10.02.201708/2017Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve (ENVIROPOL s. r. o.)
10.02.201709/2017Zmluva na výkon zhodnocovania odpadov (AUTO BOND s. r. o.)
13.02.201710/2017Mandátna zmluva (LM Consulting Services s. r. o.)
16.02.201711/2017Kúpna zmluva (BMTauto s. r. o.)
20.02.201712/2017Kúpna zmluva (KSR – Kameňolomy SR)
20.02.201713/2017Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve (ZSNP RECYKLING)
27.02.201714/2017Dodatok č. 1 k dohode § 52a (ÚPSVaR)
28.02.201715/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Arpád Pál)
09.03.201716/2017Kúpna zmluva (motorová nafta)
10.03.201717/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (ERB)
10.03.201718/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Kachelman)
14.03.201719/2017Zmluva o grantovom účte (prima banka Slovensko, a. s.)
14.03.201720/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Svet zdravia a. s.)
14.03.201721/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Ján Nikolaj)
14.03.201722/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (TIDLY SLOVAKIA)
14.03.201723/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Pepco Slovakia)
21.03.201724/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Hotel Grand Matej)
21.03.201725/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Trotuart)
21.03.201726/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Majsniar)
21.03.201727/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (LN TRADE)
21.03.201728/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Nábytok Mudrák)
22.03.201729/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Kolo gastro – Monarchia)
22.03.201730/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Kolo gastro – pod kalváriou)
22.03.201731/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Domov Márie)
24.03.201731-2/2017Stavebný dozor (budova TS)
24.03.201732/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Ciglan)
27.03.201733/2017Nájomná zmluva (Cafe pod Novým zámkom)
27.03.201734/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Dužina)
27.03.201735/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpaduu (Elektro M. T.)
28.03.201736/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Anton Antol)
28.03.201737/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Kvetinárstvo Hesounová)
28.03.201738/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Black-M)
28.03.201739/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (COMEX)
30.03.201740/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Salamander – 4 sochy)
30.03.201741/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Salamander – hotel)
31.03.201742/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Winer)
31.03.201743/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Sedalux)
03.04.201744/2017Dodatok 50 j (ÚPSVaR)
03.04.201745/2017Dodatok 50 j (ÚPSVaR)
03.04.201746/2017Okresný súd (Považanec)
03.04.201747/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Divná pani)
10.04.201748/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (BRANTNER Slovakia – Kik)
11.04.201749/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (KAMI)
18.04.201750/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Ján Lahvička)
19.04.201751/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (STAVMAT)
19.04.201752/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (KŠP)
19.04.201753/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Tanad)
19.04.201754/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (PEMAS)
19.04.201755/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (RP Domácnosť)
19.04.201756/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Klaril)
19.04.201757/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (ELIS)
19.04.201758/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (LIGNUM-SK)
20.04.201759/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Helios)
21.04.201760/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (SVETRO)
21.04.201761/2017Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (Min. ŽP)
28.04.201762/2017Zmluva o poskytnutí odbornej, metodickej a technickej pomoci (TSP AUCTOR)
28.04.201763/2017Zmluva o poskytovaní služieb (MIKONA PLUS)
28.04.201764/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (FALCO)
28.04.201765/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Eva Rochová)
05.05.201766/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (IMO)
09.05.201767/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (DIANA)
11.05.201768/2017Dodatok č. 1 (Klein)
12.05.201769/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (LIGNUM-SK)
12.05.201770/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Slovenské parkety)
15.05.201771/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (SAD Zvolen)
16.05.201772/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (The Holsters Company)
16.05.201773/2017Dohoda č. 17/27/50J/24-PS (ÚPSVaR 50j)
22.05.201774/2017Licenčná mluva (DATALAN)
25.05.201775/2017Zmluva o poskytovaní služieb na odber a zhodnotenie stavebného odpadu a dreva (SILICA)
02.06.201776/2017Dohoda o zabezpečení povinnej práce (Káčer)
05.06.201777/2017Kúpna zmluva (LE CHEQUE DEJEUNER)
05.06.201778/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Archanjel Caffe Bar)
12.06.201779/2017Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov (INTA, s. r. o.)
15.06.201780/2017Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (BLACK M)
19.06.201781/2017Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytn. nenávratného fin. príspevku (Min. ŽP SR)
19.06.201782/2017Dodatok č. 20 (ŽP EKO QELET a. s.)
19.06.201783/2017Kúpna zmluva (Fuel Traders Corporation s. r. o.)
27.06.201784/2017Zmluva o dielo (Malčický)
27.06.201785/2017Mandátna zmluva (Ing. Janovský- BROSO)
29.06.201786/2017Zmluva na poskytnutie služby (ESPRIT- BROSO)
29.06.201787/2017Dohoda u ukončení (LIGNUM-SK)
25.07.201788/2017Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA (DAVITAL)
27.07.201789/2017Dohoda ” Praxou k zamestnaniu” (ÚPSVaR)
27.07.201790/2017Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (FALCO SK)
07.08.201791/2017Komisionárska zmluva (Remeselný cech Banská Štiavnica)
15.08.201792/2017Zmluva na výkon  zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Vágner)
15.08.201793/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Triebušníková)
25.08.201794/2017Kúpna zmluva (KSR – Kameňolomy SR)
30.08.201795/2017Dohoda o poskytnutí fin. príspevku (ÚPSVaR – 50+)
30.08.201796/2017Dohoda o zabezpečení povinnej práce (Štangová)
05.09.201797/2017Zmluva o dielo (STRABAG s. r. o. – BROSO)
06.09.201798/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Peter Štrohner – Rotex)
14.09.201799/2017Dodatok č. 1 k Zmluve na prenájom stĺpov VO (Záložňa)
26.09.2017100/2017Kúpna zmluva (KSR – Kameňolomy SR)
29.09.2017101/2017Kúpna zmluva (Fuel Traders Corporation s. r. o.)
29.09.2017102/2017Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom (SAŽP – BROSO)
13.10.2017103/2017Zmluva o zneškodňovaní odpadu (Mikona plus, s.r.o.)
13.10.2017104/2017Dodatok č. 2 (FALCO SK k Zmluve na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu)
16.11.2017105/2017Dohoda o zabezpečovaní povinnej práce (Okresný súd – Halászová)
20.11.2017106/2017Dohoda č. 17/27/010/72 (ÚPSVaR § 10)
24.11.2017107/2017Zmluva o poskytovaní služieb (ZÚ č. 1)
24.11.2017108/2017Zmluva o poskytovaní služieb (ZÚ č. 2)
28.11.2017109/2017Kúpna zmluva (Kúpele Sliač)
28.11.2017110/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (SOŠL)
18.12.2017111/2017Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Billa)
20.12.2017112/2017Zmluva o poskytovaní služieb (Parkovanie)
20.12.2017113/2017Zmluva o poskytovaní služieb (VO)
29.12.2017114/2017Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu (GENERALI)