Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvy 2022

Dátum zverejnenia Číslo zmluvyObsah zmluvy 
18.01.2022001/2022Zmluva na zber vytriedených odpadov_ FOUR TRADE, s.r.o. 
21.01.2022002/2022Dodatok č. 65 k Zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica
21.01.2022003/2022Dodatok č. 66 k Zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica
27.01.2022004/2022Zmluva na uber vytriedených odpadov_Arpád Pál – Schindlerka
31.01.2022005/2022Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
09.02.2022006/2022Zmluva o prenájme stĺpov VO v meste Banská Štiavnica _ FALCO SK, s.r.o.
08.03.2022007/2022Dohoda č. 22/27/010/1 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
08.03.2022008/2022Zmluva o sprostredkovaní služieb č. SPOSZV – 11/2022 – Ministerstvo obrany SR
15.03.2022009/2022Poistná zmluva č. 2659041019 – molčík BS 550 YB
15.03.2022010/2022Poistná zmluva č. 6519000579 – štiepkovač