Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                            Obsah zmluvy                      
03.01.201901/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o posk.služieb v odpadovom hospodárstve (Enviropol SK, s.r.o.)
07.01.201902/2019Dodatok č. 1 k Zmluve_výkup starých vozidiel (ŽP EKO QELET) 
09.01.201903/2019Kúpna Zmluva-posypová soľ (Obchod s palivom BB) 
09.01.201904/2019Dodatok č.1 k Zmluve na výkon zhodnocovania a znešk.odpadu(COBURG)
23.01.201905/2019Dodatok č.1 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu (Sv.Anton)
24.01.201906/2019Dodatok č.1 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu (BILLA)
29.01.201907/2019Dodatok č.3 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu (Kozelník)
29.01.201908/2019Dodatok č.4 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu (Močiar)
29.01.201909/2019Dodatok č.3 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu (B.Studenec)
29.01.201910/2019Dodatok č.4 k Zmluve o zneškodnňovaní odpadu (Ilija)
01.02.201911/2019Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu (SPP)
04.02.201912/2019Zmluva č.19/2019/06 o zvážanie odpadových vôd (StVPS)
05.02.201913/2019Dodatok č.4 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu (Žibritov)
09.02.201914/2019Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve (HGM)
09.02.201915/2019Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve (Hollá)
09.02.201916/2019Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve (IMO)
09.02.201917/2019Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve (KAMI)
09.02.201918/2019Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve (PROSPECT)
09.02.201919/2019Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve (Záložňa)
18.02.201920/2019Zmluva o dielo_zneškodňovanie odpadu (Beluj)
18.02.201921/2019Zmluva o dielo(COMEX)
20.02.201922/2019Zmluva o poskytovaní služieb (MVDr.Kováč)
01.03.201923/2019Zmluva o sprostredkovaní služieb-odpad (MO SR)
01.03.201924/2019Dodatok č.4 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu (Počúvadlo)
01.03.201925/2019Dodatok č.1 ku Kominionárskej zmluve (Kvaková)
01.03.201926/2019Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve (KŠP)
08.03.201927/2019Dodatok č.2 k Zmluve na spracovanie starých vozidiel(ŽP EKO QELET)
08.03.201928/2019Zmluva o dielo_zneškodňovanie odpadu (Prenčov)
25.03.201929/2019Dodatok k Zmluve_prenájom reklamných tabúľ (Maslen)
29.03.201930/2019Dohoda o poskytovaní služieb (MEBR)
04.04.201931/2019Dohoda o ukončení Zmluvy (Heiler)
10.04.201932/2019Dodatok č.1 ku KZ_1.časť zákazky_BROSO
10.04.201933/2019Dodatok č.2 ku KZ_2.časť zákazky_BROSO
10.04.201934/2019Dodatok č. 1 ku KZ_3.časť zákazky_BROSO
10.04.201935/2019Dodatok č. 1 ku KZ_4.časť zákazky_BROSO
10.04.201936/2019Dodatok č.1 ku KZ_5.časť zákazky_BROSO
10.04.201937/2019Dodatok č.1 ku KZ_6.časť zákazky_BROSO
10.04.201938/2019Dodatok č.1 ku KZ_7.časť zákazky_BROSO
10.04.201939/2019Dodatok č.1 ku KZ_8.časť zákazky_BROSO
10.04.201940/2019Dodatok č.1 ku KZ_9.časť zákazky_BROSO
10.04.201941/2019Dodatok č.1 ku KZ_10.časť zákazky_BROSO
10.04.201942/2019Dodatok č.1 ku KZ_11.časť zákazky_BROSO
26.04.201943/2019Kúpna zmluva na PC a server pre ZD (Magic Computers)
29.04.201944/2019Kúpna zmluva na dodávku motor.nafty(G+G)
06.05.201945/2019Zmluva o poskytovaní služieb (TS ZH, a.s.)
10.05.201946/2019Dodatok č. 1 ku KZ na PC a server pre ZD (Magic Computers)
15.05.201947/2019Dodatok č. 3 ku Zmluve na zhodn. odpadu (M. Čierny BLACK M)
15.05.201948/2019Zmluva o zneškodňovaní odpadu (Podhorie)
16.05.201949/2019Zmluva o prevádzke stojiska Šobov
16.05.201950/2019Dodatok č.1 k Zmluve na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Kolo Gastro)
16.05.201951/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Kalvársky fond)
29.05.201952/2019Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti (osobnyudaj.sk)
29.05.201953/2019Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb(Orange)
03.06.201954/2019Zmluva o poskytovaní služby(OZ Sitniansky rytieri)
10.06.201955/2019Dodatok č.1 k Zmluve o audítorských službách(Korcová)
18.06.201956/2019Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP (projekt BROSO-BS)
18.06.201957/2019Zmluva na prevzatie a zabezpečenie zneškod. odpadov (Št. Bane)
25.06.201958/2019Poistná zmluva – poistenie techniky kompostárne (projekt BROSO-BS)
28.06.201959/2019Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
02.07.201960/2019Kúpno-predajná zmluva(Hlinka)
09.07.201961/2019Zmluva na výkon zhodnocovania a zneš.odpadov(Rekonbau)
11.07.201962/2019Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb(Ekolamp)
11.07.201963/2019Zmluva o budúcej zmluve o nájme priestorov(RZP)
12.07.201964/2019Poistná zmluva_BROSO-BS_umývačka
12.07.201965/2019Poistná zmluva_BROSO-BS_zb.vozidlo_malé
12.07.201966/2019Poistná zmluva_BROSO-BS_zv.vozidlo_veľké
12.07.201967/2019Poistná zmluva_stavba_Kompostáreň
21.08.201968/2019Nájomná zmluva_reklamná tabula MONARCHIA
27.08.201969/2019Zmluva o údržbe_ZD(SPEDOS)
27.08.201970/2019Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve (IMO)
27.08.201971/2019Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve (KŠP)
27.08.201972/2019Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve (Rem.cech)
27.08.201973/2019Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve (PROSPECT)
16.09.201974/2019Zmluva o mlčanlivosti a ochrane informácií (Siska)
07.10.201975/2019Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve (KAMI)
07.10.201976/2019Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve (Trafika-Hollá)
15.10.201977/2019Zmluva o poskytovaní služieb(TOPICO)
17.10.201978/2019Zmluva na výkon ZKO(Pod Sitnom)
17.10.201979/2019Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve (HGM)
29.10.201980/2019Zmluva o odbere odpadu(DETOX)
29.10.201981/2019Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (TIDLY)
30.10.201982/2019Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (NESIA)
05.11.201983/2019Kúpna zmluva (EUROMAR)
12.11.201984/2019Kúpna zmluva(MEVA-SK)
12.11.201985/2019Dodatok č.3 k Zmluve na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu(S.Anton)
19.11.201986/2019Kúpna zmluva (Kameňolom Sokolec)
27.11.201987/2019Kúpna zmluva ( SBL- chlorid sodný)
02.12.201988/2019Kúpna zmluva (nafta)
02.12.201989/2019Kúpna zmluva (NEUmag)
02.12.201990/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Tália)
02.12.201991/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Penzión Pod Sitnom)
02.12.201992/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Anna Majerová – Diana)
02.12.201993/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Danhal – Dužina)
02.12.201994/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (ERB – pivovar)
02.12.201995/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Archanjel Caffe Bar)
06.12.201996/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Pepco Slovakia – prev. BS)
06.12.201997/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Anton Antol)
10.12.201998/2019Zmluva na výkon zhodn. a znešk.odpadu (Roch Obuv)
11.12.201999/2019Dodatok č. 1 k zmluve (Bytová správa)
31.12.2019100/2019Kúpna zmluva ( nafta)
31.12.2019101/2019Výpoveď zmluvy (Detox)
31.12.2019102/2019Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov ( Obec Baďan)