Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                            Obsah zmluvy                      
04.01.20181/2018Dodatok č. 21 (ŽP EKO QELET)
05.01.20182/2018Zmluva o dodávke plynu (SPP)
05.01.20183/2018Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (TULSI)
10.01.20184/2018Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov (ORANGE)
26.01.20185/2018Dohoda č. 18/27/054/9 (ÚPSVaR – Šanča pre mladých)
26.01.20186/2018Zmluva o sprostredkovaní služieb (vývoz odpadu – Ministerstvo obrany SR)
31.01.20187/2018Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytn. NFP (BROSO – Min. ŽPSR)
12.02.20188/2018Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Billa)
12.02.20189/2018Zamestnávateľská zmluva DDS (AXA)
14.02.201810/2018Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (ZERKO)
14.02.201811/2018Kúpna zmluva na dodávku mot. nafty (Fuel Traders Corporation)
15.02.201812/2018Kúpno – predajná zmluva ( ELGEO-BANSKÁ)
27.02.201813/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme stĺpov VO (RAKL, s. r. o.)
27.02.201814/2018Ukončenie zmluvy o spolupráci (KURUC-COMPANY spol. s r. o.)
28.02.201815/2018Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Kaviareň Sírius)
07.03.201816/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. služieb v OH (ENVIROPOL)
26.03.201817/2018Kúpno – predajná zmluva (Chvalina – AVIA turbo)
26.03.201818/2018Kúpno – predajná zmluva (náhradné diely)
28.03.201819/2018Kúpno – predajná zmluva (Danko)
03.04.201820/2018Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt. ver. služieb (ORANGE Slovensko)
06.04.201821/2018Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb (Heiler)
06.04.201822/2018Kúpna zmluva (Vnuk)
06.04.201823/2018Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (ERB)
06.04.201824/2018Dodatok č. 3 k Zmluvena výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (FALCO SK)
06.04.201825/2018Zmluva o prenájme stĺpov VO (VEGO MARKETING)
06.04.201826/2018Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt. ver. služieb (ORANGE Slovensko)
06.04.201827/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017/DA/01/007 (STRABAG)
07.05.201828/2018Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Szegéňová)
07.05.201829/2018Zmluva na výkon zhodnocovania a zneškodňovania odpadu (Villa Maria)
04.06.201830/2018Kúpno – predajná zmluva ( Horváth)
04.06.201831/2018Zmluva č. ZO/2018A15477-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotkn. osôb spracov. u prevádzk. (osobnyudaj.sk)
29.06.201832/2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov (Commander Services s. r. o.)
13.07.201833/2018Zmluva c. Z201828970_Z stravne listky (UP Slovensko)
30.07.201834/2018Kúpna zmluva (Rovný)
02.08.201835/2018Kúpna zmluva (Ecopap)
06.08.201836/2018Kúpna zmluva (Stavpal)
16.08.201837/2018Okresný súd (ŠIMKO)
31.08.201838/2018Zmluva na zber autovrakov (ŽP EKO QELET)
31.08.201839/2018Zmluva na výkon zhodnocovani a zneškodňovania odpadu (ROTEX)
25.09.201840/2018Kúpna zmluva
25.09.201841/2018Stojiská (Mesto Banská Štiavnica)
27.09.201842/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov BOZP (LaR)
27.09.201843/2018Zmluva o spracovaní osobných údajov PO (LaR)
28.09.201844/2018Zmluva o mlčanlivosti (TSP AUCTOR)
25.10.201845/2018Zmluva o zneškodňovaní ZKO (Bzenex)
02.11.201846/2018Kúpno-predajn zmluva (Rovný)
21.11.201847/2018Kúpna zmluva(Posypová soľ)
21.11.201848/2018Dodatok k Zmluve (Orange)
23.11.201849/2018Kúpna zmluva(BROSO-umývačka) časť 1.
23.11.201850/2018Kúpna zmluva (BROSO-vozidlo) časť 2.
23.11.201851/2018Kúpna zmluva (BROSO-vozidloZberBRO) časť 2.
23.11.201952/2018Kúpna zmluva(BROSO-nádoby BRO) časť 3.
23.11.210853/2018Kúpna zmluva (BROSO-kontajnery) časť 4.
23.11.201954/2018Kúpna zmluva (BROSO-traktor) časť 5.
23.11.201855/2018Kúpna zmluva (BROSO-nakladač) časť 6.
23.11.201856/2018Kúpna zmluva (BROSO-multimontáže) časť 7.
23.11.201857/2018Kúpna zmluva (BROSO-miešací voz) časť 8.
23.11.201858/2018Kúpna zmluva (BROSO-cisterna) časť 9.
23.11.201859/2018Kúpna zmluva (BROSO-prekopávač) časť 10.
23.11.201860/2018Kúpna zmluva (BROSO-preosievač) časť 11.
23.11.201861/2018Kúpno-predajná zmluva (Duchoň)
23.11.201862/2018Zmluva o nájme dopravného prostriedku (Renault)
28.11.201863/2018Dohoda o úhrade nákladov(napojenie kamier)SHA
30.11.201864/2018Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb(TOPICO)
30.11.201865/2018Zmluva o pripojení dist.sústavy (OM_29.augusta)
30.11.201866/2018Zmluva o pripojení dist.sústavy(OM_Na Matej štôlňu)
30.11.201867/2018Zmluva o pripojení dist.sústavy(OM_Obrancov mieru)
30.11.201868/2018Zmluva o pripojení dist.sústavy(OM_Roľnícka)
30.11.201869/2018Dohoda o ukončení Zmluvy (4 sochy)
30.11.201870/2018Zmluva na zneškodňovanie odpadu(Hotel Salamander)
6.12.201871/2018Zmluva o poskytovaní služieb(Heiler)
6.12.201872/2018Zmluva o poskytnutí služieb (Devoša)
17.12.201873/2018Zmluva o prenájme stĺpov VO (VEGO Marketing)
31.12.201874/2018Zmluva o audítorských službách (Korcová)