Dátum zverejneniaČíslo zmluvy Obsah zmluvy
03.01.202401/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov( Event BS s. r. o.)
04.01.202402/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov( COBURG CO, s. r. o.)
16.01.202403/2024Dodatok k Zmluve ( Orange Slovensko, a. s. )
11.02.202404/2024Zmluva o prenájme stĺpov VO( FALCO SK, s. r. o. )
20.01.202405/2024Dodatok č. 71 ( Mesto Banská Štiavnica)
20.01.202406/2024Dodatok č. 72 ( Mesto Banská Štiavnica)
06.02.202407/2024Potvrdenie o ukončení zmluvy na zber vytriedených odpadov ( PASTA PER-TE)
06.02.202408/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( SOšL BS)
08.02.202409/2024Dodatok č. 2 ( Ing. Radúz Klačko – RAKL)
13.02.202410/2024Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov ( Obec Ilija)
13.02.202411/2024Zmluva o sprostredkovaní služieb ( Min. obrany SR)
23.02.202412/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Ortopath s. r. o. )
23.02.202413/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Zariadenie soc. služieb Domov Márie )
23.02.202414/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Zariadenie soc. služieb Domov Márie )
02.03.202415/2024Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodň. odpadov( Obec Kozelník)
02.03.202416/2024Dohoda č. 70 ( Mesto Banská Štiavnica)
06.03.202417/2024Zmluva o dielo ( ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. )
13.03.202418/2024Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodň. odpadov( Obec Žibritov)
13.03.202419/2024Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodň. odpadov( Obec Beluj)
13.03.202420/2024Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb ( Obec Prenčov)
13.03.202421/2024Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodň. odpadov( Obec Počúvadlo)
13.03.202422/2024Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodň. odpadov( Obec Baďan)
13.03.202423/2024Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodň. odpadov( Obec Močiar)
14.03.202424/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( ZERKO)
14.03.202425/2024Dodatok č. 1 ( Pod Sitnom Glamping, s. r. o. )
14.03.202426/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov (STATION SERVICE)
21.03.202427/2024Kúpno – predajná zmluva ( Ing. Viskup)
21.03.202428/2024Darovacia zmluva ( SPZ- zákl. org. DIANA)
21.03.202429/2024Darovacia zmluva ( Poľovnícka spoločnosť )
25.03.202430/2024Darovacia zmluva ( Poľovnícke združenie TANÁD)
28.03.202431/2024Zmluva o dielo ( Mesto Banská Štiavnica )
28.03.202432/2024Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Orange Slovensko, a. s. )
12.04.202433/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( PASTA PER-TE)
22.04.202434/2024Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta ( TUVZ)
26.4.202435/2024Rámcová kúpna zmluva ( Ekolumi Slovakia, s. r. o. )
26.04.202436/2024Rámcová dohoda o poskytovaní služieb ( Mesto Banská Štiavnica)
03.05.202437/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( COMEX BS, s. r. o.)
03.05.202438/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Mister Croissant, s. r. o.)
17.05.202439/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( BS RENT)
22.05.202440/2024Zmluva o prenájme stĺpov VO ( MCNET.SK, s. r. o. )