03.01.202401/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Bistro Ďumbier)
03.01.202402/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Coburg)
15.01.202403/2024Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Orange)
17.01.202404/2024Zmluva o prenájme stĺpov VO ( FALCO SK, s. r. o. )
19.01.202405/2024Dodatok č. 71 k Zmluve o prevode správy hospodárenia ( Mesto Banská Štiavnica)
19.01.202406/2024Dodatok č. 72 k Zmluve o prevode správy hospodárenia ( Mesto Banská Štiavnica)
05.02.202407/2024Potvrdenie o ukončení zmluvy na zber ( PASTA PER-TE)
05.02.202408/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( SOŠL)
07.02.202409/2024Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme stĺpov VO ( Hestos, s. r. o. )
12.02.202410/2024Zmluva o dielo ( Obec Ilija)
12.02.202411/2024Zmluva o sprostredkovaní služieb ( Ministerstvo obrany SR)
22.02.202412/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Ortopath s. r. o.)
22.02.202413/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie)
22.02.202414/2024Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie)