A A A

Archív 2023

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyZmluvyArchív 2023

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvy 2023

Dátum zverejnenia Číslo zmluvyObsah zmluvy 
03.01.202301/2023 Odvoz odpadu ( Prenčov)
04.01.202302/2023Zmluva o financovaní tried. zberu ( E-cycling)
10.01.202303/2023Zmluva o združenej dodávke elektriny ( SPP)
13.01.202304/2023Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov ( Obec Kozelník)
13.01.202305/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Penzión SAD)
27.01.202306/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Papierníctvo KŠP)
27.01.202307/2023Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov ( Obec Beluj)
27.01.202308/2023Zmluva o prenájme stĺpov verejného osvetlenia ( FALCO SK, s. r. o.)
30.01.202309/2023Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov ( Obec Baďan)
30.01.202310/2023Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov ( Obec Počúvadlo)
30.01.202311/2023Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov ( Obec Ilija)
30.01.202312/2023Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov ( Obec Močiar)
30.01.202313/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Brands)
30.01.202314/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Divná pani, s. r. o.)
30.01.202315/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( LN Trade, s. r. o.)
30.01.202316/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( TROTUART)
30.01.202317/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Trotuar Cafe)
08.02.202318/2023Zmluva o sprostredkovaní služieb ( Ministerstvo obrany SR)
22.02.202319/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( SBM)
22.02.202320/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( ESPRIT)
23.02.202321/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( KLINGER)
24.02.202322/2023Zmluva o prenájme nebytových priestorov ( OZ Nová šachta BS)
06.03.202323/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( PIERCOM, s. r. o. )
07.03.202324/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Národné lesnícke centrum)
08.03.202325/2023Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( Orange)
14.03.202326/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Pod Klopačkou)
15.03.202327/2023Dohoda o používaní kvalif. el. podpisu ( Finančné riaditeľstvo SR)
16.03.202328/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Divná pani, s. r. o.)
23.03.202329/2023Zmluva o prenájme nebytových priestorov ( JURI-SK s. r. o.)
28.03.202330/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( PASTA PER-TE)
11.04.202331/2023Dodatok č. 1 k dohode 22/27/010/11( ÚPSVaR)
11.04.202332/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Bufet pod Kalváriou)
13.04.202333/2023Dodatok č. 2 ( BILLA s .r .o. )
19.04.202334/2023Potvrdenie o ukončení zmluvy na zber vytriedených odpadov (Kolo Gastro, s. r. o.)
19.04.202335/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Mochi, s. r. o. )
19.04.202336/2023Rámcová zmluva o poskytovaní služieb ( Orange Slovensko, a. s.)
21.04.202337/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( BLACK M)
21.04.202338/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Kalvársky fond)
09.05.202339/2023Potvrdenie o ukončení zmluvy na zber vytriedených odpadov ( KŠP, s. r. o.)
09.05.202340/2023Potvrdenie o ukončení zmluvy na zber vytriedených odpadov ( Klaril, s. r. o.)
09.05.202341/2023Zmluva o čistení odpadových vôd ( SVP, a. s. )
09.05.202342/2023Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ( osobnyudaj.sk, s. r. o.)
01.06.202343/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov ( Slov. vodohosp. podnik)
05.06.202344/2023Zmluva na zber vytriedených odpadov (Svp, štátny podnik)
05.06.202345/2023Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov ( ENVIDOM)