A A A

Archív 2023

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyZmluvyArchív 2023

Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvy 2023

Dátum zverejnenia Číslo zmluvyObsah zmluvy 
03.01.202301/2023 Odvoz odpadu (Prenčov)
04.01.202302/2023Zmluva o financovaní tried. zberu(E-cycling)
10.01.202303/2023Zmluva o združenej dodávke elektriny (SPP)
13.01.202304/2023Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov (Obec Kozelník)