11.01.2021001/2021Dohoda o ukončení Zmluvy na zber vytr. odpadu (0345/2020) MB+, s.r.o.                 
12.01.2021002/2021Kúpna zmluva – PEUGEOT BOXER – Mgr., Ing. Miloš Marko
28.01.2021003/2021Kúpno-predajná zmluva – AVIA A21 N – Krahulec Pavol 
09.02.2021004/2021Zmluva o prenájme stĺpov VO – FALCO SK, s.r.o.
23.02.2021005/2021Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 0517/2012 – obec Svätý Anton
03.03.2021006/2021Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 0227/08 – obec Kozelník
25.03.2021007/2021Kúpno-predajná zmluva – LIAZ 151.261 – Ing. Miloš Marko 
25.03.2021008/2021Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu _ SPP, a.s.
31.03.2021009/2021Zmluva o zabezečení a realizácii triedeného zberu _ Recyklogroup, a.s.
31.03.2021010/2021Zmluva o dielo na zber, prpepravu a zneškodnenie odpadov_OÚ Banský Studenec
19.04.2021011/2021Zmluva o sprostredkovaní služieb_Ministerstvo obrany SR
26.04.2021012/2021Dohoda o poskytovaní služieb_ Vladimír Drexler – MEBR
26.04.2021013/2021Zmluva o poskytovaní služieb_ DETOX s.r.o.
07.05.2021014/2021Zmluva na zber vytriedeného odpadu_FALCO SK, s.r.o.
26.05.2021015/2021Kúpna zmluva č. Z20219345 (nafta)_ T a M trans spedition, s.r.o.
26.05.2021016/2021Zmluva na zber vytrioedených odpadov _ Slovenské parkety, spol. s.r.o.
26.05.2021017/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ERB – EDUARD RADA BREWERIES, s.r.o. 
26.05.2021018/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ SITTRANS, s.r.o.
26.05.2021019/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Mária Gregáňová – Zmrzlinový stánok
26.05.2021020/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Marián Čierny BLACK M
31.05.2021021/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ ELGEO – BANSKÁ, s.r.o.
31.05.2021022/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Slovnaft, Vladimír Melaga
31.05.2021023/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Anna Majerová – Poľovnícke potreby – Diana
31.05.2021024/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Penzión na Kopci- Alena Dobrovičová
03.06.2021025/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Scharffenberg s.r.o.
03.06.2021026/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Kolo, s.r.o.
03.06.2021027/2021 Zmluva na zber vytriedených odpadov_ ANTON ANTOL, s.r.o.
03.06.2021028/2021Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby_osobnyudaj.sk,s.r.o.
03.06.2021029/2021Kúpna – zmluva č. Z202033956_Z _ ELGAS, k.s.
07.06.2021030/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Svet zdravia a.s.
08.06.2021031/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_SIBAcol, s.r.o.
08.06.2021032/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Domov Márie
21.06.2021033/2021Zmluva o pripojení zariadenia č. OM 6218209_SSE, a.s.
21.06.2021034/2021Dohoda o ukončení Zmluvy na zber vytriedených odpadov _ TERNO real estate s.r.o.
21.06.2021035/2021Dohoda o ukončení Zmluvy na zber vytriedených odpadov _ BRANTNER Slovakia,s.r.o. ( KIK)
14.7.2021036/2021Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov_Bytová správa s.r.o. (Zberňa prádla)
22.07.2021037/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Schindlerka – Pál Arpád
23.07.2021038/2021Zmluva o veterinárnej starostlivosti_MVDr.Miroslav Kováč
23.07.2021039/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ZERKO, s.r.o.
23.07.2021040/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_COBURG SK, s.r.o.
23.07.2021041/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Aechanjel Caffe Bar
23.07.2021042/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Katarína Líškayová – COMEX
23.07.2021043/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Roman Ruckschloss – Zámočníctvo Ruckschloss
23.07.2021044/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Danhal – Dužina, s.r.o.
23.07.2021045/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Stanislav Vančo CUKRKANDEL
23.07.2021046/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Alica Weisová_TROTUART
23.07.2021047/2021Zmluva na zber vytriedeného odpadu_Tália BS, s.r.o.
23.07.2021048/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_New Food, s.r.o.
23.07.2021049/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Tanad Sport, s.r.o.
23.07.2021050/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ JURAJ s.r.o. – Hostel Skautský dom
23.07.2021051/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_MCNET.SK, s.r.o.
23.07.2021052/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Mister Croissant, s.r.o.
23.07.2021053/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Zuzana Hesounová – Kvetinárstvo
23.07.2021054/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Kolo Gastro, s.r.o. – Reštaurácia Pod Kalváriou
23.07.2021055/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Kolo Gastro, s.r.o. – Reštaurácia Monarchia
23.07.2021056/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Klaril, s.r.o.
23.07.2021057/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Miroslav Blahút – Farby Laky
23.07.2021058/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Miroslav Tóth, ELEKTRO-M.T.
23.07.2021059/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Ján Majsniar – Čajovňa Klopačka
23.07.2021060/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_LUX-BS, s.r.o. – Penzión Kachelman
23.07.2021061/2021Kúpna zmluva č. Z202114216_Z – UP SLOVENSKO, s.r.o.
04.08.2021062/2021Zmluva o prevádzkovaní parkovacích miest na parkovisku na ul. Mládežnícka v B.Štiavnici
04.08.2021063/2021Dodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní parkovacích miest na parkovisko na ul. Dolná v B.Štiavnici
04.08.2021064/2021Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Z202114216_Z – UP Déjeuner, s.r.o.
04.08.2021065/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Stanislav Kuka – WINER
 
 04.08.2021066/2021Zmluva na zber vytrioedených odpadov_ Lekáreň Helios, s.r.o.
04.08.2021067/2021Zmluva o výpožičke_Sanconi Slovakia, s.r.o. – unimobunka
20.08.2021068/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Divná pani, s.r.o.
20.08.2021069/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Stredná odborná škola lesnícka BŠ
20.08.2021070/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_PIERCOM, s.r.o.
20.08.2021071/2021Zmluva na zber vytriedených opdadov_Kalvársky fond – infocentrum kalvária
20.08.2021072/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_BAPIX s.r.o.
20.082021073/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_LD Restaurant s.r.o.
06.09.2021074/2021Zmluva na uber vytriedených odpadov_The Holsters Company, s.r.o.
06.09.2021075/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_DM Buils, s.r.o.
06.09.2021076/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_TIDLY SLOVAKIA, a.s.
27.09.2021077/2021Kúpna zmluva č. Z202118500_Z TaM trans spedition, s.r.o.
27.09.2021078/2021Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní stavby vyhotovenej v rámci projektu ,, Modernizácia VO v meste Banská Štivnica“ č. 335/2016
27.09.2021079/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_HGM s.r.o._RUINbar
27.09.2021080/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_HGM s.r.o. Hotel Grand Matej
18.10.2021081/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ Florens minerals s.r.o.
22.10.2021082/2021Dohoda o poskytovaní služieb_Mário Pacher
22.10.2021083/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_RAVAFOL SK2, s.r.o.
22.10.2021084/2021Zmluva o poskytovaní audítorských služieb_Ing. Milena Korcová 
22.10.2021085/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ViOn – LG, s.r.o.
22.10.2021086/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_TIDLY SLOVAKIA, a.s.
04.11.2021087/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_SVETRO, s.r.o.
22.11.2021088/2021 Kúpna zmluva č. Z202122182_Z – OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. – posypová soľ
24.11.2021089/2021Kúpna zmluva č. Z 202123063_Z – Fuel Traders Corporation s.r.o. – nafta
24.11.2021090/2021Dohoda č. 22/2021-.2022 o zabezpečení odborného výcviku žiakov – SSOŠ Hliník nad Hronom – Lukáč Tibor
24.11.2021091/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_ KAMI – Ing. Jozef Karabelly
24.11.2021092/2021Zmluva na zber vytriedeného odpadu_ Pod Sitnom Glamping , s.r.o.
08.12.2021093/2021Zmluva o užívaní a prevádzkovaní hákového nosiča a kontajnerov na triedený zber KO v  Banskej Štiavnici_ Msú Banská Štiavnica 
13.12.2021094/2021Zmluva o pripojení zariadenia _ ul. Kammerhofská OM – 24ZSS63170330004
13.12.2021095/2021Zmluva na zber vytriedených odpadov_Slovenská autobusová doprava, aukciová spoločnosť
13.12.2021096/2021Dodatok č. 1 k dohode o poskytovaní služieb zo dňa 22.10.2021 _ Mário Pacher
13.12.2021097/2021Zmluva o spolupráci _ Poľovnícka spoločnosť Čistá voda 
13.12.2021098/2021Zmluva o spolupráci_ SPZ , základná organizácia DIANA Banská Štiavnica
22.12.2021099/2021Dodatok č. 64 k Zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica
22.12.2021100/2021Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202123058_Z Technické služby Žiar nad hronom, a.s.