Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ROK 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Poznánka:

V prípade, že cena nie je zobrazená jedná sa o faktúru s nulovou hodnotou.