Pracovné miesta

Pracovná pozíciaDátum vyhláseniaDátum konaniaVýpis zo zápisnice
Náčelník MsPo05.04.201109.05.2011>>>
Zamestnanec oddelenia kultúry, CRaŠ21.03.201113.04.2011>>>
Zamestnanec oddelenia kultúry, CRaŠ21.03.201113.04.2011>>>
Zmestnanec oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja, ÚPaŽP21.03.201112.04.2011>>>
Konateľ Bytovej správy, s.r.o. Banská Štiavnica08.03.201105.04.2011>>>
Vedúci oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja, ÚPaŽP11.02.201111.03.2011>>>
Sociálny pracovnik01.02.201224.02.2012>>>
Inšpektor mestskej polície08.02.2012 20.03.2012>>>
Vedúci odd. regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov17.09.2012 15.10.2012>>>
Architekt mesta23.02.2015 16.03.2015>>>
Inšpektor mestskej polície20.05.2015 29.06.2015>>>
Riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby, m. p. Banská Štiavnica04.05.202028.05.2020>>>
Konateľ obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.23.02.202123.03.2021>>> 
Pracovník Oddelenia právneho a správy majetku17.04.202311.05.2023>>>
Administratívny pracovník na ekonomickom oddelení – na zastupovanie počas MD12.06.202320.07.2023>>>
Vedúci oddelenia správy majetku08.12.202311.01.2024>>>