Zahraničné služobné cesty

KrajinaDátumÚčel služobnej cestyÚčastník služobnej cestyNáklad
mesta
stravné/
vreckové
CZ09.03.2011
11.03.2011
Skúsenosti s inklúziou Rómov
v Českej republike
JUDr. Dušan Lukačko33,42 €
CZ14.04.2011
16.04.2011
Účasť na Dňoch Slovenskej kultúry
v partnerskom meste Moravská Třebová
JUDr. Dušan Lukačko
Ing. Marián Zimmermann
Mgr. Karol Palášthy
Ing. Rastislav Marko
Petrík Ján (vodič)
122,71 €
CZ23.04.2013Účasť na Dňoch Slovenskej kultúry
v partnerskom meste Moravská Třebová
JUDr. Dušan Lukačko
Ing. Marián Zimmermann
Petrík Ján (vodič)
104,21 €
SLO27.06.2013Beh partnerských miest v meste PtujPhDr. Miron Breznoščák140,04 €
CZ5.11.2013Veltrh MADI Travel MarketBc. Henrieta Godová
PhDr. Miron Breznoščák
Ján Petrík (vodič)
184 €
MEX2.12.201312. sv. kongres VZ OMSD – MexikoPhDr. Miron Breznoščák489,39
CH04.04.2014
06.04.2014
Oslavy 600. výročia založenia partnerského
mesta Hünenberg
JUDr. Dušan Lukačko
Ing. Ján Sedílek
Bc. Henrieta Godová
Mgr. Ján Petrík
Ján Petrík (vodič)
1992,76 €
CZ10.04.2014
12.04.2014
Účasť na Dňoch Slovenskej kultúry
v partnerskom meste Moravská Třebová
JUDr. Dušan Lukačko
Ľubomír Barák
Ing. Marián Zimmermann
Bc. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
196,89 €
CZ29.04.2014
02.05.2014
10. regionálna konferencia OMSD
pre členské mestá strednej a východnej
Európy v Kutnej Hore
Mgr. Nadežda Babiaková
PhDr. Miron Breznoščák
Bc. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
414,74 €
HUN19.08.201420. výročie Paneurópskeho mierového
pikniku – Šoproň
Mgr. Nadežda Babiaková
Ing. Ivana Ondrejmišková
Mgr. Henrieta Godová
Andrej Ebert
208,63 €
CH04.01.2015
07.01.2015
HuenbergMgr. Karol Palášthy58.90 €
CZ14.01.2015
18.01.2015
Veľtrh cestovného ruchu
GO REGION TOUR 2015
Mgr. Henrieta Godová
Ing. Ján Sedílek
Ján Petrík (vodič)
287,00 €
CZ25.01.2015
27.01.2015
Prípravné stretnutie
k projektu OMSD
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
171,28 €
CZ16.04.2015
18.04.2915
Účasť na Dňoch Slovenskej kultúry
v partnerskom meste Moravská Třebová
Mgr. Nadežda Babiaková
Ing. Marián Zimmermann
Mgr. Karol Palášthy
Ján Petrík (vodič)
276,02 €
P08.05.2015
11.05.2015
Stretntie k projektu JOYNEETMgr. Henrieta Godová
Bc. Denisa Chríbiková
412,80 €
CZ13.05.2015
17.05.2015
Realizácia projektu OMSD
– so žiakmi ZŠ
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
356,40 €
PL04.09.2015
07.09.2015
Stretntie k projektu JOYNEETMgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
418,90 €
PE01.11.2015
09.11.2015
13. svetový kongres OMSDMgr. Henrieta Godová 490,08 €
IT19.11.2015
22.11.2015
Stretntie k projektu JOYNEETMgr. Henrieta Godová189,00 €
PL11.02.2016
13.02.2016
Prípravné stretnutie
k projektu OMSD
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
239,00 €
RO19.02.2016
22.02.2016
Stretntie k projektu JOYNEETMgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
527,33 €
BG31,03,2016
03.04.2016
Stretntie k projektu JOYNEETMgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
428,73 €
CZ14.04.2016
16.04.2016
Účasť na Dňoch Slovenskej kultúry
v partnerskom meste Moravská Třebová
Ing. Marián Zimmermann
Ing. Ján Čamaj
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
279,62 €
PL21.05.2016
25.05.2016
Realizácia projektu OMSD
– so žiakmi ZŠ
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
419,44 €
HUN26.05.2016
29.05.2016
Stretntie k projektu JOYNEETMgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
173,26 €
CZ03.06.2016
05.06.2016
PrahaIng. Rastislav Marko
Zuzana Patkošová
Ing. Peter Sliacky
133,29 €
HUN12.09.2016Inštalovanie výstavy
Svetové dedičstvo očami detí 2016
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
42,63 €
HUN19.09.2016Otvorenie výstavy
Svetové dedičstvo očami detí 2016
Mgr. Nadežda Babiaková
Mgr. Henrieta Godová
Mgr. Milan Kabina
Ján Petrík (vodič)
109,04 €
GR21.09.2016
25.09.2016
Stretntie k projektu JOYNEETMgr. Henrieta Godová472,45 €
PL21.11.2016
24.11.2016
11. regionálna konferencia OMSD
pre šlenské mestá strednej
a východnej Európy
Mgr. Nadežda Babiaková
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
458,14 €
HUN06.12.2016Odinštalovanie výstavy
Svetové dedičstvo očami detí 2016
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
36,95 €
A11.01.2017
15.01.2017
Veľtrh cestovného ruchuIng. Ján Sedílek
Ján Petrík (vodič)
229,75 €
CZ18.01.2017
22.01.2017
Veľtrh cestovného ruchu
GO REGION TOUR 2017
Ing. Ján Sedílek
Mgr. Peter Danáš
Ján Petrík (vodič)
217,52 €
HUN20.02.2017Stretnutie k príprave žiadosti
o dotáciu cez program Dunajský región
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
66,80 €
F29.03.2017
02.04.2017
1. stretnutie k projektu
Podzemná Európa
Mgr. Nadežda Babiaková
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
769,32 €
A30.03.2017ViedeňIng, Ivana Ondrejmišková
Ján Petrík (vodič)
54,00 €
CZ20.04.2017
21.04.2017
Účasť na Dňoch Slovenskej kultúry
v partnerskom meste Moravská Třebová
Mgr. Nadežda Babiaková
Ing. Marián Zimmermann
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
174,36 €
CH11.05.2017
14.05.2017
Otvorenie Námestia partnerských miestIng, Ivana Ondrejmišková
Ing. Ján Sedílek
Ján Petrík (vodič)
1284,31 €
CZ24.08.2017
27.08.2017
Oslavy 760. výročia mesta
Moravská Třebovej
Ľubomír Barák
JUDr. Dušan Lukačko
384,42 €
PL20.09.2017
23.09.2017
2. stretnutie k projektu Podzemná EurópaMgr. Nadežda Babiaková
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
530,67 €
MG30.10.2017Inštalovanie výstavy
Svetové dedičstvo očami detí 2017
v Budapešti
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
37,71 €
MG15.11.2017Otvorenie výstavy Svetové dedičstvo
očami detí 2017 v Budapešti
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
36,92 €
CZ05.12.2017
06.12.2017
Praha svetová 2017
– konferencia s príležitosti
25. výročia zápisu mesta
Prahy do Zoznamu svetového
prírodného a kultúrneho
dedičstva
Mgr. Nadežda Babiaková
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
482,14 €
MG21.12.2017Odinštalovanie výstavy Svetové
dedičstvo očami detí 2017 v Budapešti
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
38,08 €
PL08.02.2018
10.02.2108
Krakov, Poľsko – Prípravné stretnutie
k medzinárodnému projektu
5 miest svetového dedičstva
pre stredné školy
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
246,69 €
PL01.03.2018
02.03.2018
Krakov, Poľsko – 1. bienálna
medzinárodná konferencia
Historické mestá 3.0
Ing, Ivana Ondrejmišková
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
721,40 €
CZ25.04.2018Urbis Smart City Fair  – Brno.
Konferencia o smart citie, počas
ktorej sa prezentovali smart city
riešenia v mestách, ktoré už majú
skúsenosti takýmito riešeniami
a aktívne ich využívajú.
Mgr. Henrieta Godová
RNDr. Zuzana Šušková
Mgr. Jozef Siska
Ján Petrík (vodič)
157,33 €
CZ18.06.2018Účasť na Dňoch Slovenskej kultúry
v partnerskom meste Moravská Třebová
Mgr. Ján Petrík
Ján Petrík (vodič)
32,41 €
CZ21.06.2018
24.06.2018
Účasť na Dňoch Slovenskej kultúry
v partnerskom meste Moravská Třebová
JUDr. Dušan Lukačko
Ľubomír Barák
385,42 €
DK18.06.2018
21.062018
Helsingor, Dánsko – 3. workshop
k projektu Cesty po európskych
lokalitách svetového dedičstva
Mgr. Henrieta Godová738,06 €
DE01.10.2018
04.10.2018
Štrasburg, Nemecko
Výstava Banská Štiavnica
25 rokov lokalitou UNESCO
Mgr. Nadežda Babiaková
Mgr. Henrieta Godová
Ing. Ivana Ondrejmišková
Ing. Marián Zimmermann
Eva Turányiová
Ján Petrík
Mgr. Ján Petrík
RNDr. Pavel Bačík
Ing. Ján Čamaj
Ing. Juraj Čabák
Helena Koťová
Renáta Antalová
Mgr. Ján Kružlic
Mgr. Mikuláš Pál
2579,44 €
FR28.10.2018
31.10.2018
Paríž, Francúzsko – Európsko-čínska
konferencia vysokých predstaviteľov
k projektu Cesty po európskych
lokalitách svetového dedičstva
a Stretnutie predstaviteľov
jednotlivých lokalít UNESCO
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
697,39 €
CZ14.03.2019Moravská Třebová
– preprava výstavy fotografií
Mgr. Ján Petrík
Ján Petrík (vodič)
35,99 €
CZ25.04.2019
27.04.2019
Moravská Třebová 
– účasť na Dňoch Slovenskej kultúry
v partnerskom meste
Ing. Marián Zimmermann
Mgr. Peter Ernek
Ing. Ján Čamaj
Mgr. Ján Kružlic
310,50 €
IT12.05.2019
16.05.2019
Palermo, Cefalú
– prvé stretnutie partnerov
k medzinárodnému projektu
ECHOES
Ing. Ivana Ondrejmišková
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (doprava na letisko)
686,40 €
PL02.06.2019
05.06.2019
Krakov – 15. svetový kongres
Organizácie miest svetového
dedičstva
Mgr. Nadežda Babiaková
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
910,33 €
MG15.06.2019
16.06.2019
Tatabánya
– stretnutie partnerských miest
mesta Tatabánya
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)
193,66 €
MG19.08.2019Šoproň – Paneurópsky piknikMgr. Nadežda Babiaková
Mgr. Henrieta Godová
Ing. Ditrich
Ján Petrík (vodič)
102,80 €
MG27.08.2019
30.08.2019
Budapešť – OMSD, medzinárodný
detský projekt
Mgr. Henrieta Godová27,30 €
CZ14.10.2019
18.10.2019
Štramberk – medzinárodné
stretnutie zástupcov geoparkov
RNDr. Zuzana Šušková172,72 €
FR04.11.2019
09.11.2019
Guadeloupe – stretnutie
k projektu ECHOES
Ing. Ivana Ondrejmišková
Mgr. Henrieta Godová
490,60 €
CZ14.11.2019Ostrava
– oslavy 170. výročia
založeniaVŠB-TUO 
Ing. Jaromír Piliar
Ján Petrík (vodič)
55,02 €
LV13.01.2020
15.01.2020
Riga
– OMSD, prípravné stretnutie
k medzinárodnému projektu
stredných škôl
Mgr. Henrieta Godová209,54 €
CZ03.02.2020
04.02.2020
Kutná Hora
– OMSD, prípravné stretnutie
k medzinárodnému detskému
projektu
Mgr. Henrieta Godová
Ján Petrík (vodič)