Žiadatelia o bytovú náhradu

Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktorý vedie Mesto Banská Štiavnica podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z.

Zoznam žiadateľov, ktroým bol priznaný nárok na náhradný nájomný byt s dvomi obytnými miestnosťami :

  1. Marta Mališová, A. Kmeťa 126/14, 969 01 Banská Štiavnica + dve spoločne posudzované osoby.