Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                       Obsah zmluvy                      
05.01.20122/2012Poistná zmluva
05.01.20123/2012Dodatok k zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta  – zoznam prevedeného majetku
05.01.20124/2012Zmluva o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta
09.01.20125/2012Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
09.01.20126/2012Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
12.01.20117/2012Dohoda o uznaní vlastníctva
13.01.20129/2012Zmluva o spolupráci
13.01.201210/2012Zmluva o spolupráci
16.01.201211/2012Dohoda o dojednaní výšky ročného nájmu na rok 2012
16.01.201212/2012Návrh poistnej zmluvy
16.01.201213/2012Návrh poistnej zmluvy
16.01.201214/2012Poistná zmluva
16.01.201215/2012Poistná zmluva
17.01.201216/2012Zmluva o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta  – zoznam prevedeného majetku
18.01.201217/2012Poistná zmluva
18.01.201218/2012Poistná zmluva
18.01.201219/2012Poistná zmluva
18.01.201221/2012Dodatok k zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta
18.01.201222/2012Zmluva o spolupráci
24.01.201223/2012Zmluva o dielo
19.01.201224/2012Kúpna zmluva
19.01.201225/2012Kúpna zmluva
23.01.201226/2012Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 04/2009
23.01.201227/2012Kúpna zmluva s osobitnými ujednaniami
24.01.201228/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
27.01.201229/2012Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
30.01.201230/2012Kúpna zmluva
01.02.201231/2012Zmluva o dielo
02.02.201232/2012Dohoda o finančnej odmene
03.02.201233/2012Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve zo dňa 03.01.2005
06.02.201234/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
08.02.201235/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
08.02.201237/2012Dohoda o finančnej odmene
08.02.201238/2012Nájomná zmluva
08.02.201239/2012Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. P/214/ML/2010
08.02.201240/2012Dohoda o finančnej odmene
09.02.201241/2012Kúpna zmluva
09.02.201242/2012Zmluva o spolupráci
09.02.201243/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
10.02.201244/2012Kúpna zmluva
13.02.201245/2012Kúpna zmluva
13.02.201246/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
13.02.201247/2012Dohoda o zrušení prílohy k obchodnej zmluve
14.02.201248/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
27.02.201249/2012Kúpna zmluva
15.02.201250/2012Zmluva o prenájme drobného hnuteľného majetku
15.02.201251/2012Dohoda o poskytnutí účelového finančného príspevku pre rok 2012
17.02.201252/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
17.02.201253/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
17.02.201254/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
20.02.201255/2012Nájomná zmluva
20.02.201256/2012Zmluva o spolupráci
20.02.201257/2012Zmluva o spolupráci
22.02.201260/2012Kúpna zmluva
22.02.201261/2012Kúpna zmluva
22.02.201262/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
23.02.201264/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
23.02.201265/2012Kúpna zmluva
24.02.201266/2012Zmluva o prenájme nebytových priestorov
24.02.201267/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
27.02.201268/2012Dodatok k zmluve o prevode správy hodspodárenia s majetkom mesta
28.02.201269/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
28.02.201270/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
28.02.201271/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
28.02.201272/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
28.02.201273/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
28.02.201274/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
28.02.201275/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
28.02.201276/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
28.02.201277/2012Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci a zriadení spoločného pracoviska Turisticko informačnej kancelárie Mesta Banská Štiavnica a SBM
29.02.201278/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
29.02.201279/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
29.02.201280/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
29.02.201281/2012Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme reklamnej plochy č. 390/2011
01.03.201282/2012Sponzorská zmluva
01.03.201283/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
06.03.201284/2012Kúpna zmluva
06.03.201285/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
06.03.201286/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
07.03.201287/2012Dodatok č.34 k Zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta
07.03.201288/2012Kúpna zmluva
07.03.201289/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
12.03.201290/2012Kúpna zmluva
12.03.201291/2012Kúpna zmluva
12.03.201292/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
12.03.201293/2012Kúpna zmluva
13.03.201294/2012Zmluva o dielo na starostlivosť o verejnú zeleň
13.03.201295/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
13.03.201296/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
13.03.201297/2012Kúpna zmluva
14.03.201298/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
14.03.201299/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
14.03.2012100/2012Zmluca o dielo
16.03.2012101/2012Dohoda o ukončení účinnosti zmluvy č. 107/2008/PZS
15.03.2012102/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
15.03.2012103/2012Kúpna zmluva
15.03.2012104/2012Kúpna zmluva
19.03.2012105/2012Kúpna zmluva
19.03.2012106/2012Kúpna zmluva
19.03.2012107/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
20.03.2012108/2012Kúpna zmluva
21.03.2012109/2012Kúpna zmluva
21.03.2012110/2012Kúpna zmluva
22.03.2012111/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
21.03.2012112/2012Kúpna zmluva
22.03.2012113/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
22.03.2012114/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
22.03.2012115/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
22.03.2012116/2012Kúpna zmluva
22.03.2012117/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
22.03.2012118/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
22.03.2012119/2012Kúpna zmluva
23:02:2012120/2012Kúpna zmluva
26.03.2012121/2012Kúpna zmluva
26.03.2012122/2012Zmluva o spolupráci
27.03.2012123/2012Kúpna zmluva
28.03.2012124/2012Kúpna zmluva
28.03.2012125/2012Kúpna zmluva
28.03.2012126/2012Kúpna zmluva
28.03.2012127/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
28.03.2012128/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
30.03.2012129/2012Kúpna zmluva
02.04.2012130/2012Kúpna zmluva
03.04.2012131/2012Kúpna zmluva
03.04.2012132/2012Kúpna zmluva
03.04.2012133/2012Kúpna zmluva
03.04.2012134/2012Kúpna zmluva
04.04.2012135/2012Kúpna zmluva
04.04.2012136/2012Zmluva o spoluúčasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2012
04.04.2012137/2012Zmluva
04.04.2012138/2012Zmluva o dielo
10.04.2012139/2012Nájomná zmluva
13.04.2012140/2012Kúpna zmluva
13.04.2012141/2012Kúpna zmluva
16.03.2012142/2012Kúpna zmluva
25.04.2012143/2012Dohoda o poskytovaní cestovných náhrad
26.04.2012144/2012Kúpna zmluva
02.05.2012145/2012Kúpna zmluva
16.03.2012146/2012Kúpna zmluva
03.05.2012147/2012Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
03.05.2012148/2012Kúpna zmluva
24.04.2012149/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
17.03.2012150/2012Zmluva o poskytnutí dotácie (MK- 2752/2012/2.5)
17.03.2012151/2012Zmluva o poskytnutí dotácie (MK- 6183/2012/1.2)
18.04.2012152/2012Zmluva o poskytnutí dotácie (MK- 6166/2012/7.1)
23.04.2012153/2012Zmluva o nájme nehnuteľného majetku
19.04.2012 154/2012 Zmluva o poskytnutí  dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR
19.04.2012155/2012 Zmluva o poskytnutí  dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR 
23.04.2012156/2012Zmluva o združení finančných prostriedkov
23.04.2012157/2012Zmluva o prevode správy hospodárenia a prevádzkovaní majetku mesta Banská Štiavnica dodaného v zmysle Kúpnej zmluvy 214/ML/2012
23.04.2012158/2012Kúpna zmluva
02.05.2012159/2012Kúpna zmluva
02.05.2012160/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
03.05.2012161/2012Zmluva o obstaraní veci
04.05.2012162/2012Nájomná zmluva
04.05.2012163/2012Dohoda o vzájomnej spolupráci
09.05.2012164/2012Dohoda o vzájomnej spolupráci
09.05.2012165/2012Dohoda o cene
10.05.2012167/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
10.05.2012168/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
10.05.2012169/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
14.05.2012170/2012Nájomná zmluva na prenájom pozemku
14.05.2012171/2012Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-6128/2012/1.2
15.05.2012172/2012Kúpna zmluva
15.05.2012173/2012Kúpna zmluva
15.05.2012174/2012Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 411 006 407 (poistenie majetku mesta)
16.05.2012175/2012Kúpna zmluva (pozemok p.č. CKN 751/3)
16.05.2012176/2012Kúpna zmluva (pozemok p.č. CKN 666/4 a CKN 666/5)
16.05.2012177/2012Zmluva o dielo (rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku Drieňová)
23.05.2012178/2012Nájomná zmluva (nebytové priestory v objekte hasičskej zbrojnice )
23.05.2012179/2012Dohoda o poskytnutí dotácie (festival Bachovej hudby Bach Tribute)
28.05.2012180/2012Darovacia zmluva (darca U.S.Steel Košice, s.r.o.)
24.05.2012181/2012Dohoda o úhrade časti vzniknutej škody (prevádzka vnútromestských liniek)
24.05.2012182/2012Dodatok č.5 k zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta (verejné priestranstvá na Ulici Akademická)
25.05.2012183/2012Nájomná znluva (oddychová zóna pre návštevníkov Archaniel caffé bar)
28.05.2012184/2012Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o prenájom pozemkov č, 361/2011
28.05.2012185/2012Kúpna zmluva
28.05.2012186/2012Kúpna zmluva
31.05.2012187/2012Kúpna zmluva
05.06.2012188/2012Zmluva o budúcej kúpe
05.06.2012189/2012Zmluva o budúcej kúpe
07.06.2012190/2012Dohoda o poskytnutí dotácie (podpora účasti stolnotenisového družstva v dlhodobej súťaži.)
11.06.2012191/2012Dohoda o poskytnutí dotácie
19.06.2012192/2012Sponzorská zmluva o poskytnutí sponzorského daru
14.06.2012193/2012Zmluva o obstaraní veci
14.062012194/2012Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o prenájom pozemkov č.2/2010
14.06.2012195/2012Dodatok č.1 k zmluve č. 156/2012 o združení finančných prostriedkov
14.06.2012196/2012Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu (Kultúrne centrum)
14.06.2012197/2012Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu (Žemberovský dom)
14.06.2012198/2012Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu (Rubigallov dom))
18.06.2012199/2012Zmluva o dielo (Zmeny a doplnky č.4 ÚP mesta Banská Štiavnica)
18.06.2012200/2012Zmluva o dielo
18.06.2012201/2012Dohoda o ukončení nájmu (nájomná zmluva č.55/2012)
19.06.2012202/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
21.06.2012203/2012Dohoda o ukončení nájmu
12.07.2012204/2012Dodatok č.1 k sponzorskej zmluve o poskytnutí sponzorského daru č.192/2012 zo dňa 29.05.2012
19.06.2012205/2012Zmluva o bežnom účte (SLSP, a.s.)
19.06.2012206/2012Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere (zmluva č.650/2010/UZ)
20.06.2012207/2012Dodatok č.1 k uzatvorenej kúpnej zmluve zo dňa 7.7.2010
26.06.2012208/2012Dodatok č.4 k zmluve č.KaHR-22VS-0801/0008/26 (verejné osvetlenia na sídlisku Drieňová)
27.06.2012209/2012Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.05.2012
27.06.2012210/2012Dohoda o zrušení prílohy č. 36 obchodnej zmluvy č. 706201389
29.06.2012211/2012Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 (Salamandrové dni)
29.06.2012212/2012Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 (250. výročie založenia Baníckej akadémie)
29.06.2012213/2012Nájomná zmluva
29.06.2012214/2012Dohoda o vzájomnej spolupráci
03.07.2012215/2012Sponzorská zmluva
04.07.2012216/2012Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (rekonštrukcia autobusových zastávok)
06.07.2012217/2012Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.124/2009
10.07.2012218/2012Zmluva o dielo
10.07.2012219/2012Mandátna zmluva
12.07.0212221/2012Súhrnný návrh poistnej zmluvy
13.07.2012222/2012Zmluva o úvere č. 175/AUOC/12sadzobníkvšeobecné obchodné podmienkyúverové podmienky
13.07.2012223/2012Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 175/AUOC/12-ZZ/1
13.07.2012224/2012Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve
13.07.2012225/2012Zmluva o bežnom účte
13.07.2012226/2012 Zmluva o prenájme veci
16.07.2012227/2012Zmluva o dielo (reštaurátorský prieskum – kostol P.M.Snežnej)
16.07.2012228/2012Licenčná zmluva (použitie dokumentácie pre viacúčelové ihrisko ZŠ J.Horáka)
16.07.2012229/2012Darovacia zmluva (výstavba viacúčelového ihriska pre ZŠ J.Horáka)
17.07.2012230/2012Zmluva o dielo
17.07.2012231/2012Zmluva o zabezpečení umeleckého (kultúrneho) podujatia
17.07.2012232/2012Zmluva o zabezpečení umeleckého (kultúrneho) podujatia
18.07.2012233/2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb
18.07.2012234/2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb
18.07.2012235/2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb
18.07.2012236/2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb
23.07.2012237/2012Nájomná zmluva č.237/2012 prenájom pozemkov
24.07.2012238/2012Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.218/2012
24.07.2012239/2012Zmluva o dielo (itabule informačného systému)
24.07.2012240/2012Zmluva o dielo (milné prvky pre projekt Pokojné zóny Nám. sv. Trojice)
24.07.2012241/2012Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č.29/2005 prenájom pozemkov
24.07.2012242/2012Zmluva o nájme hnuteľného majetku
25.07.2012243/2012Kúpna zmluva
27.07.2012244/2012Zmluva o vytvorení diela (socha Nácka)
27.07.2012245/2012Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.31/2012
27.07.2012246/2012Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
30.07.2012247/2012Zmluva o dielo (rekonštrukcia ulice Akademická – II. etapa)
07.11.2012248/2012Kúpna zmluva (rodinný dom, pozemky)
03.08.2012249/2012Zmluva o dielo (projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia)
03.08.2012250/2012Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
07.08.2012251/2012Nájomná zmluva
07.08.2012252/2012Zmluva o prevádzkovaní verejného osvetlenia na sídlisku Drieňová
07.08.2012253/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
08.08.2012254/2012Dodatok č.1 k zmluve o vytvorení diela (socha Nácka)
09.08.2012255/2012Dohoda o vzájomnej spolupráci (organizovanie filmového seminára 4 živly)
09.08.2012256/2012Zmluva o poskytnutí NFP (mestský park Drieňová)
21.08.2012257/2012Dodatok k zmluve o obchodnom zastúpení
15.08.2012258/2012Zámenná zmluva
21.08.2012259/2012Dohoda
21.08.2012260/2012Sponzorská zmluva
22.08.2012261/2012Dohoda o úhrade nákladov
24.08.2012262/2012Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KaHR-22VS-801/0008/26
24.08.2012263/2012Zmluva o dielo
27.08.2012264/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
28.08.2012265/2012Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č. 2395/2012/IS
28.08.2012266/2012Dodatok č.2  k zmluve o dielo č. 177/2012 zo dňa 16.5.2012
31.08.2012267/2012Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č.10/2012 zo dňa 13.01.2012
03.09.2012268/2012Zmluva o obchodnom zastúpení
03.09.2012269/2012Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
04.09.2012270/2012Zmluva o obstaraní veci
04.09.2012271/2012Zmluva o dielo
04.09.2012272/2012Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 271/2012
07.09.2012273/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
07.09.2012274/2012Zmluva o obstaraní veci
10.09.2012275/2012Kúpna zmluva (pozemok)
10.09.2012276/2012Kúpna zmluva (pozemky)
11.09.2012277/2012Zmluva o dielo (pódium, technické zabezpečenie v rámci Salamandrových dní)
11.09.2012278/2012Príloha č.44 k obchodnej zmluve č. 706201389 (dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd)
13.09.2012279/2012Dodatok č.3 k Zmluve o prevode správy  hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica.
13.09.2012280/2012Kúpna zmluva (pozemky)
17.09.2012281/2012Kúpna zmluva (pozemky)
17.09.2012282/2012Dohoda o poskytnutí finančného príspevku (FK SITNO Banská Štiavnica)
17.09.2012283/2012Dohoda o poskytnutí finančného príspevku (Plavecký klub Banská Štiavnica)
18.09.2012284/2012Zmluva o zabezpečení umeleckého programu (Bábkové divadlo Žilina)
19.09.2012285/2012Zmluva o obchodnom zastúpení (WAGOV SERVICE travel, s.r.o.)
20.09.2012286/2012Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.145/2012
20.09.2012287/2012Kúpna zmluva (pozemky)
20.09.2012288/2012Dohoda o spolupráci
25.09.2012289/2012Zmluva o obchodnom zastúpení (HTKA s.r.o.)
26.09.2012290/2012Kúpna zmluva (predaj bytu)
25.09.2012291/2012Dodatok č.6 k Zmluve o dielo č.10/2009 (obnova objektu Rubigall
25.09.2012292/2012Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.9903408633 (Internet v Kultúrnom centre)
26.09.2012293/2012Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
26.09.2012294/2012Kúpna zmluva (predaj pozemku)
26.09.2012295/2012Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
27.09.2012296/2012Dodatok k nájomnej zmluve č. 147/2009 o prenájme pozemkov
01.10.2012297/2012Dohoda o poskytnutí účelového nenávratného finančného príspevku
03.10.2012298/2012Zmluva o dielo (projekt rekonštrukcie ulíc Mládežnícka, Krčméryho)
03.10.2012299/2012Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 
04.10.2012300/2012Dohoda o poskytnutí finančného príspevku (OZ Margarétka)
05.10.2012301/2012Kúpna zmluva (predaj pozemkov)
05.10.2012302/2012Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
05.10.2012303/2012Nájomná zmluva (prenájom priestorov v objekte KD Štefultov)
15.10.2012304/2012Dohoda o prevode telefónneho čísla (TS m.p.Banská Štiavnica)
15.10.2012305/2012Dohoda o prevode telefónneho čísla (TS m.p.Banská Štiavnica)
15.10.2012306/2012Dohoda o prevode telefónneho čísla (TS m.p.Banská Štiavnica)
15.10.2012307/2012Dohoda o prevode telefónneho čísla (TS m.p.Banská Štiavnica)
08.10.2012308/2012Zmluva o poskytnutí dotácie (spracovanie územnoplánovacej dokumentácie)
08.10.2012309/2012Kúpna zmluva (predaj pozemkov)
10.10.2012310/2012Zmluva o nájme nebytových priestorov (Slovenské banské múzeum)
11.10.2012311/2012Dohoda o poskytnutí finančného príspevku za poskytnutie sociálnej služby
16.10.2012313/2012Kúpna zmluva (knižné publikácie)
16.10.2012314/2012Kúpna zmluva (knižné publikácie)
16.10.2012315/2012Nájomná zmluva (prenájom pozemkov)
24.10.2012316/2012Nájomná zmluva (prenájom priestorov)
17.10.2012317/2012Nájomná zmluva (prenájom pozemkov)
17.10.2012318/2012Nájomná zmluva (prenájom pozemkov)
18.10.2012319/2012Zmluva o obchodnom zastúpení (cestovná kancelária)
18.10.2012320/2012Dodatok č.1 k zmluve o obchodnom zastúpení č. 320/2012
18.10.2012321/2012Zmluva o dielo (rekonštrukcia časti ulice Mládežnícka)
22.10.2012322/2012Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
22.10.2012323/2012Nájomná zmluva (prenájom priestorov)
22.10.2012324/2012Nájomná zmluva (prenájom priestorov)
22.10.2012325/2012Nájomná zmluva (prenájom pozemkov)
31.10.2012326/2012Kúpna zmluva (pozemky)
24.10.2012327/2012Zmluva o obstaraní veci
24.10.2012328/2012Dohoda o ukončení nájmu (nájomná zmluva č.139/2012)
26.10.2012229/2012Mandátna zmluva
26.10.2012330/2012Mandátna zmluva
29.10.2012331/2012Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30.10.2012332/2012Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve s osobitnými ujednaniami zo dňa 19.01.2012
07.11.2012333/2012Dodatok č.5 k Zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica uzatvorená v zmysle zákona č.138/1991 Zb.  v znení neskorších doplnkov zo dňa 27.6.2003
30.10.2012334/2012Dodatok č.4 k Zmluve o prevode správy hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica uzatvorená v zmysle zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov zo dňa 27.6.2003
31.10.2012335/2012Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Banská Štiavnica – Jergištôlňa, vodovod
31.10.2012336/2012Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
31.10.2012337/2012Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
31.10.2012338/2012Zmluva o spolupráci (filmový festival)
02.11.2012339/2012Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
05.11.2012340/2012Kúpna zmluva (pozemok)
07.11.2012341/2012Dodatok č.16 (Dohoda o dojednaní výšky ročného nájmu na rok 2012)
09.11.2012342/2012Zmluva o dielo (projekt prekládky káblov NN)
09.11.2012343/2012Hromadná licenčná zmluva (SOZA – používanie hudobnej produkcie)
09.11.2012344/2012Nájomná zmluva (prenájom priestorov v Kultúrnom centre)
09.11.2012345/2012Dohoda o vzájomnej spolupráci (príprava konferencie OMSD)
12.11.2012347/2012Dodatok č.3 k nájomnej zmluve o užívaní pozemku zo dňa 2.2.1996 (Mestské lesy spol. s r.o. Banská Štiavnica – nájom lesných pozemkov) 
04.01.2013348/2012Zmluva o dielo (zabezpečenie zimnej údržby spoločnosťou Agrocom, s.r.o.)
04.01.2013349/2012Zmluva o dielo (zabezpečenie zimnej údržby spoločnosťou SomKor, s.r.o.)
13.11.2012350/2012Dohoda o vzájomnej spolupráci (tanečná súťaž)
13.11.2012351/2012Zmluva o poskytovaní služieb (správa kamerového systému)
04.01.2013352/2012Zmluva o dielo (zabezpečenie zimnej údržby spoločnosťou Ján Čamaj)
20.11.2012353/2012Zmluva o dielo (dodanie výrobkov k projektu “Autobusové zastávka, lavičky, koše, vitríny – Banská Štiavnica”)
04.01.2013354/2012Zmluva o dielo (zabezpečenie zimnej údržby spoločnosťou T.B. – MONT, s.r.o.)
21.11.2012355/2012Dodatok č.13 k nájomnej zmluve zo dňa 3.januára 2005 (rozšírenie predmetu nájmu pre Bytovú správu, s.r.o. Banská Štiavnica)
20.11.2012356/2012Zmluva o spolupráci (projekt “Sitnianska paškrta”)
20.11.2012357/2012Zmluva o spolupráci (projekt “250. výročie založenia Baníckej a lesníckej akadémie”)
20.11.2012358/2012Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21.11.2012359/2012Kúpna zmluva (predaj pozemku parcela E KN č. 5426/292 o výmere 56 m2)
21.11.2012360/2012Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (investičná akcia StVS a.s. “Banská Štiavnica, ČS Hájik – elektrická prípojka”)
22.11.2012361/2012Kúpna zmluva (predaj pozemku parcela C KN č. 1867/4 o výmere 8 m2 )
22.11.2012362/2012Kúpna zmluva (predaj pozemku parcela E KN č. 1026/1 vo výmere 18 m2 )
23.11.2012363/2012Zmluva o energetickej certifikácii budov
26.11.2012364/2012Nájomná zmluva (prenájom pozemkov)
27.11.2012365/2012Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke zo dňa 15.7.2008 (zvýšenie finančného príspevku)
28.11.2012366/2012Nájomná zmluva (prenájom pozemkov)
29.11.2012367/2012Zmluva o dielo (prekládk NN káblov Ul. Akademická)
07.12.2012368/2012Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
07.12.2012369/2012Darovacia zmluva
07.12.2012370/2012Dodatok č.1 ku Zmluve o audítorskom overení ročnej účtovnej uzávierky
07.12.2012371/2012Dodatok č.1 k Zmluve o dielo z 11.7.2011
04.01.2013372/2012Zmluva o dielo (zabezpečenie zimnej údržby spoločnosťou Jozef Gregáň J.G.-Služby)
07.12.2012373/2012Mandátna zmluva (Pohoda festival)
04.01.2013374/2012Zmluva o dielo (zabezpečenie zimnej údržby spoločnosťou J&T LOGISTIC s.r.o.)
12.12.2012375/2012Zmluva o právnej pomoci 
11.12.2012376/2012Kúpna zmluva (predaj bytu na Ul. MUDr, J. Straku č.5)
04.01.2013377/2012Zmluva o dielo (zabezpečenie zimnej údržby spoločnosťou Remaja s.r.o.)
12.12.2012378/2012Nájomná zmluva (prenájom pozemku pod drobnú stavbu)
17.12.2012379/2012Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
17.12.2012380/2012Zmluva o vzájomnej spolupráci
19.12.2012381/2012Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č.04/2009 (príspevok k údržbe Kúpeľov – plavárne)
19.12.2012382/2012 Zmluva o dielo (rozšírenie informačného systému ISS mesta Banská Štiavnica) 
27.12.2012383/2012Dohoda o poskytnutí finančného príspevku (podpora zamestnávania)
31.12.2012384/2012Zmluva o sprostredkovaní dopravných služieb (eurobus)
04.01.2013385/2012Kúpna zmluva (predaj automobilu , kupujúci TS m.p. Banská Štiavnica)
04.01.2013386/2012Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.8/2008 – prenájom pozemkov
09.01.2013388/2012Dohoda o úhrade pohľadávky (užívanie pozemkov spoločnosťou Salamandra Resort, a.s.)
09.01.2013389/2012Zmluva o spoluúčasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2013
15.01.2013390/2012Dodatok č.3 Zmluvy o dielo č.2305/2012/IS  (247/2012)
23.01.2013392/2012Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia
23.01.2013393/2012Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia
22.03.2012