Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Strategické dokumenty


Tlačivá >>>


STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica na roky 2014 - 2020

Komunitný plán sociálnych služieb bol schválený mestským zastupiteľstvom mesta Banská Štiavnica dňa 27. 6. 2018 uznesením č. 69/2018


ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dokument bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Banská Štiavnica dňa 15. 11. 2006 Uznesením č.163/2006.
Územný plán mesta Banská Štiavnica - textová časť:

Územný plánu mesta Banská Štiavnica - výkresová časť:Zmeny a doplnky č. 1

schválené uznesením č.253/2008 zo dňa 16. 12. 2008


Zmeny a doplnky č. 2

schválené uznesením č.126/2009 zo dňa 14. 12. 2009Zmeny a doplnky č. 3

schválené uznesením č.94/2013 zo dňa 30.10.2013
Zmeny a doplnky č. 4

schválené uznesením č.46/2015 zo dňa 6. 5. 2015
Zmeny a doplnky č. 5

schválené uznesením č.162/2012 zo dňa 28. 11. 2012


Zmeny a doplnky č. 6

schválené uznesením č. 54/2017 zo dňa 31. 5. 2017


Zmeny a doplnky č. 7

schválené uznesením č. 54/2017 zo dňa 31. 5. 2017Zmeny a doplnky č. 8

schválené uznesením č. 60/2018 zo dňa 27. 6. 2018


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY SÍDLISKO DRIEŇOVÁ

ČERVENÁ STUDŇA - ŠTÚDIA VYUŽITEĽNOSTI ÚZEMIA

SPRÁVA O STAVE MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA

Tlačivá >>>